Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Smoking Behaviour Among the Women in a Rural Area in Şanlıurfa, Turkey [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 26-31 | DOI: 10.5505/solunum.2011.44712  

The Smoking Behaviour Among the Women in a Rural Area in Şanlıurfa, Turkey

Elif Köse1, Pınar Pazarlı2, Zeynep Şimşek3
1Harran University, Faculty Of Medicine, Department Of Pulmonary Diseases, Sanlıurfa
2Sakarya University School Of Health, Department Of Pulmonary Medicine, Sakarya
3Harran University, Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Sanlıurfa

Aim: In this study, we aimed to evaluate the smoking behaviour of the "women over 16 years old in a rural area of Turkey.
Material and Methods: Selection of representative sample is based on the population, included in household records of the village clinics. 94.4% of the representative sample (n=390) were available and 368 "women "were interviewed. The questionaire including 28 mutiple-choice questions "was performed face to face by 2 physicians and 5 educated health co-workers.
Results: 25.6% of the women were active smokers; 3.3% were occasional smokers; 22.3% were regular smokers. 65.5% were never-smokers; 5.2% "were ex-smokers; 3.8% "were non-active smokers "which experienced smoking before. The most frequently reported factors effecting initial smoking were "stress" (33.1%) and "curiosity" (25.7%). Among the regular smokers, 51.2% "were also active smokers during their pregnancy and 74.4% were smoking near by their children.
Conciliation: One of every four "women is a smoker in a rural area, in South-East Anatolia Region. The combat "with tobacco in our country should also include the combat actions in rural areas.

Keywords: women, rural area, smoking frequency, pregnancy


Şanlıurfa'nın Kırsal Kesiminde Yaşayan Kadınlar Arasında Sigara içme Davranışı

Elif Köse1, Pınar Pazarlı2, Zeynep Şimşek3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.d, Şanlıurfa
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Göğüs Hastalıkları, Sakarya
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.d, Şanlıurfa

Amaç: Çalışmamızda, ülkemizin kırsal bir bölgesinde yaşayan 16 yaş
üstü kadınlar arasında sigara içme davranışının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Örneklem seçiminde sağlık ocaklan tarafından dolduru¬lan "ev halkı tespit fişleri"nde (ETF) kayıtlı nüfus dikkate alın¬mıştır. Hesaplanan optimum örneklem büyüklüğünün (n=390) %94.4'üne ulaşılmış ve toplam 368 kadınla görüşme yapılmıştır. Kadınlara, araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli ve açık uçlu üç bölümden oluşan toplam 28 soru, iki hekim ve daha önceden anket hakkında eğitilen beş yardımcı sağlık personeli tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile yöneltilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların %25.6'sı aktif sigara içicisi olmak üzere, %3.3'ünün ara sıra sigara içicisi, %22.3'ünün düzenli sigara içicisi olduğu ve %5.2'sinin eski sigara içicisi olduğu belirlenmiştir. Kadınların %65-5'inin sigarayı hiç içmedi¬ği, %3.8'inin ise sigara içmeyi denediği ancak aktif sigara içicisi olmadığı öğrenilmiştir. Sigaraya başlama nedenleri arasında en sık (%33.1) "stres" seçeneği işaretlenmiştir. Düzenli sigara içen kadınların %51.2'sinin hamilelikleri sırasında da sigara içmeyi sürdürdükleri ve %74.4'ünün çocuklarının yanında sigara içtiği belirlenmiştir.
Sonuç: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal bir bölgesinde yaşayan her dört kadından biri sigara içicisidir. Bu sonuç, ülke¬miz kadınları arasında sigara kullanımını engelleme amacıyla yapılacak olan çalışmaların, toplumun kırsal kesiminde yaşayan kadınları da içine alacak şekilde yürütülmesi gerektiğini gös¬termektedir.

Anahtar Kelimeler: kadın, sigara içme sıklığı, kırsal alan, gebelik


Elif Köse, Pınar Pazarlı, Zeynep Şimşek. The Smoking Behaviour Among the Women in a Rural Area in Şanlıurfa, Turkey. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 26-31

Corresponding Author: Elif Köse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale