Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The results of the cigarette questionnaire applied to the teachers of high school in elaziğ [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 295-299

The results of the cigarette questionnaire applied to the teachers of high school in elaziğ

Teyfik TURGUT1, Figen DEVECİ1, Elif ALTUNTAŞ1, Mehmet Hamdi MUZ1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,ELAZIĞ

The habit of smoking, an important problem of public health, has been seen in various classes of the society in different proportions. The frequency of smoking in Turkey is 44.5 % in the group of 15 years old and over, (62.8% of male, and 24% of female). The age to begin smoking is under 18. Teachers’ view of cigarette and their habits of smoking were thought to affect the individuals’ age of beginning cigarette. Our study aimed to discuss the results of a questionnaire applied to 533 teachers of high school in Elazığ at 1999. The teachers who partipicated the questionnaire were chosen with “ causal sampling method ”. It has been fixed that 225 (42.2%) of the teachers have smoked. 187 (83.1%) of them was female. It is discovered that especially among the teachers of foreign languages (55.9%) and of social branches (43.9%), the ratio of smoking was high. 110 of the smokers (48.9%) are over 35 years old, and the age beginning smoking of 51.5% of them is between 16- 20. The first reason to start smoking is affectation and curiosity, and has a proportion of 44.9% among the other causes. The habitance is still the first cause of smoking both male and female. It is brought out that 69.3% (156/225) of the participiants thought to leave smoking. 48% (n=108) of the teachers smoke besides their children, 10.7% (n=24) of them smoke beside their students. Consequently, in this topic we argue that campaigns which are against smoking should be developed. Passive smokers, especially who are between the age of 10-20 and the teachers who are most effectual persons for those groups should be trained about the habit of smoking, its damages and the methods to quit it.

Keywords: smoking, teacher, questionnaire, student


Elazığ'da lise ve dengi okul öğretmenlerine uygulanan sigara anketi sonuçları

Teyfik TURGUT1, Figen DEVECİ1, Elif ALTUNTAŞ1, Mehmet Hamdi MUZ1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,ELAZIĞ

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara içme alışkanlığı toplumun çeşitli kesimlerinde değişik oranlarda saptanmaktadır. Türkiye'de sigara içme sıklığı 15 yaş ve üzerindeki grupta %44.5'dur (erkeklerde %62.8, kadınlarda %24). Sigaraya başlama yaşı 18'in altındadır. Çalışmamızda bireylerin sigaraya başlama yaşı dönemlerinde yüksek oranda etkili olabileceği düşünülen öğretmenlerin sigaraya bakışları ve sigara alışkanlıkları ile ilgili özelliklerini saptamak amacıyla 1999 yılında Elazığ ilinde lise ve dengi okullarında görev yapan 533 öğretmene anket uygulanarak sonuçların tartışılması amaçlandı. Ankete katılan öğretmenler "rastgele örnekleme yöntemi" ile seçildi. Öğretmenlerin 225'inin (%42.2) sigara içtiği saptandı. Bunların 187'si (%83.1) erkekti. Özellikle yabancı dil (%55.9) ve sosyal branş öğretmenlerinde (%43.9) sigara içme oranının yüksek olduğu saptandı. Sigara içenlerin 110'u (%48.9) 35 yaş üzerindeydi ve %51.5'inin sigara içmeye başlama yaşı 16-20 yaşları arasındaydı. Sigaraya başlama nedenleri içinde özenti ve merak %44.9 oranıyla birinci neden olarak bulundu. Alışkanlık hem erkek (%70.1) hem de kadınlarda (%55.3) halen sigara içme nedenleri arasında ilk sırada idi. %69.3'ünün (156/225) sigarayı bırakmayı düşündüğü saptandı. Öğretmenlerin %48'i (n=108) çocuklarının yanında, %10.7'si (n=24) öğrencilerinin yanında sigara içiyordu. Sonuç olarak bu konuda sigara karşıtı kampanyaların geliştirilmesi, pasif içicilerin ve özellikle 10-20 yaş grubunun korunması ile bu yaş grubunun eğitiminde en çok etkisi olan öğretmenlerin sigara bağımlılığı, zararları ve bırakma yöntemleri konusunda eğitilmeleri gerektiği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Sigara, öğretmen, anket, öğrenci


Teyfik TURGUT, Figen DEVECİ, Elif ALTUNTAŞ, Mehmet Hamdi MUZ. The results of the cigarette questionnaire applied to the teachers of high school in elaziğ. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 295-299


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale