Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Descending necrotizing mediastinitis : a report of a case [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 310-313

Descending necrotizing mediastinitis : a report of a case

Muhammet Ali YILMAZ1, Mehmet Ali BEDİRHAN1, Akif TURNA1, Yaşar SÖNMEZOĞLU1, Gönenç ORTAKÖYLÜ2, Atilla GÜRSES1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

A 24-year old woman was referred to our hospital with a diagnosis of empyema and an emergency tube thoracostomy was performed. Supraclavicularly located collection with tuberous tender and hyperemic appearance was 6 x 5 cm in size and was drained on 5th day followed by internalization of the patient. Since pericardial effusion and consequent cardiac tamponade was developed, pericardiocentesis was done and 500 ml pericardial fluid was aspirated. A thoracic CT disclosed a persistent paramediastinal pus cavity deplacing heart to the left side. A tube mediastinostomy was performed and 500 ml purulent fluid was drained. MRI showed persistent residual abcess sack. For this reason, a right exploratory mini-thoracotomy was done, but, no pathologic formation was discovered. The patient was discharged home on 50th day.Desendan nekrotizan mediastinit: Olgu sunumu

Muhammet Ali YILMAZ1, Mehmet Ali BEDİRHAN1, Akif TURNA1, Yaşar SÖNMEZOĞLU1, Gönenç ORTAKÖYLÜ2, Atilla GÜRSES1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

24 yaşındaki kadın hasta ampiyem tanısı ile acil tüp torakostomi yapılarak kliniğimize yatırıldı. Supraklavikuler bölgede gelişen 5x6 cm boyutlarındaki deriden kabarık, hiperemik ve vücuda göre daha sıcak olan bölgeye, yatışından sonraki 5. gün insizyon yapılarak 150 cc sıvı boşaltıldı. Perikardiyal efüzyon ve hızla tamponad gelişmesi üzerine, 19. gün perikard boşluğuna kateter konularak 500 cc sıvı drene edildi. 23. gün bilgisayarlı toraks tomografisinde, kalbi sola iten paramediastinal apse poşu tespit edilerek, tüp mediastinostomi yapıldı ve 500 cc sıvı drene edildi. Kontrol için istenen manyetik rezonans görüntülemesi ile mediastinde rezidü apse poşu görülmesi nedeni ile, 44. gün sağ mini torakotomi yapıldı, ancak herhangi bir patoloji bulunamadı. Hasta 50. gün taburcu edildi.Muhammet Ali YILMAZ, Mehmet Ali BEDİRHAN, Akif TURNA, Yaşar SÖNMEZOĞLU, Gönenç ORTAKÖYLÜ, Atilla GÜRSES. Descending necrotizing mediastinitis : a report of a case. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(4): 310-313


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale