Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Changes in Recognition of Cigarette Brand Names and Logos Among Primary School Children in Two Years [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 86-90 | DOI: 10.5505/solunum.2011.46693  

Changes in Recognition of Cigarette Brand Names and Logos Among Primary School Children in Two Years

Pervin Korkmaz Ekren, Burcu Başarık, Mustafa Hikmet Özhan
Ege University School Of Medicine, Departments Of Chest Diseases, Izmir

Aim: The aim of our study is to assess smoking behavior of primary
schoolchildren and their ability to recognize brand names and
logos.
Methods: In this prospective study, same questionnaire "was performed with different students in 2005 and 2007.
Results: Different students in 2005 and 2007. The first group consisted of 224 children (73% boys) mean age 10.9 (±1-91), median class 5. The second group consists of 200 children (63% boys) mean age 10.7 (±1.87), median class 5. Two groups "were similar for mean age, median class and socioeconomic status. Prevalence of eversmoking "was increased from 9-5% to 10.8% (p=0.65). Recognition rates for Samsun brand name (p=0.002) and logo (p=0.035), Marlboro brand name (p=0.004) "were higher in Group 1 statistically. The recognition of Camel brand name and logo, Marlboro logo "were similar. The mean age of smoking starting increased from 8.33±3.3 to 9-44±2.5 years. The leading reason for smoking is "curiosity" in both groups.
Conculation: We concluded that restrictions on advertising of tobacco are effective in Turkey but must be performed heavily for more effective results.

Keywords: children, primary school, smoking


İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık

Pervin Korkmaz Ekren, Burcu Başarık, Mustafa Hikmet Özhan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: İlköğretim çağındaki çocuklarda sigara içme oranını, sigara marka ve logolarını tanıma sıklığını saptamak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız prospektif olarak planlanmış olup aynı anketin değişik denekler üzerinde iki yıl arayla iki kez uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Birinci basamakta (Grup 1) %73'ünün erkek, ortalama yaşın 10.9 (±1.91), ortanca sınıfın 5. sınıf olduğu 224 öğrenci yer alırken; ikinci basamağı (Grup 2) tamamlayan 200 öğrencinin %63'ü erkek, ortalama yaşı 10.7 (±1.87) ve ortanca sınıfı 5. Sınıf olarak saptanmıştır. Ortalama yaş, ortanca sınıf ve sosyoekonomik durum açısından benzer özellikte olan gruplarda sigara içiciliğinin %9-5'ten %10.8'e yükseldiği izlenmiştir (p=0.65). Sigara marka ve logolarını tanıma yönünden gruplar karşılaştırıldığında, Samsun marka (p=0.002) ve logosu (p=0.035) ile Marlboro markasının (p=0.004) doğru tanınma yüzdelerinin Grup 2'de Grup l'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu, Camel marka ve logosu ile Marlboro logosu için gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Sigara içmeye başlama ortalama yaşının 8.33±3.3'ten 9-44±2.5'e yükseldiği saptanmış; sigara içme nedenleri sorulduğunda da birinci sırada 'merak etme'nin yer aldığı belirlenmiştir.
Sonuç: Ülkemizde sigara tüketiminin artmasına karşılık ilkokul çocuklarında sigara içme sıklığının ve sigaraya başlama yaşının önceki çalışmalarda saptanan değerlerle benzer olması, sigara reklam yasağının etkin olduğunu ama daha yoğun bir şekilde uygulanması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: çocuklar, ilköğretim, sigara


Pervin Korkmaz Ekren, Burcu Başarık, Mustafa Hikmet Özhan. Changes in Recognition of Cigarette Brand Names and Logos Among Primary School Children in Two Years. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 86-90

Corresponding Author: Pervin Korkmaz Ekren, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale