Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A case of septic emboli secondary to osteomyelitis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 124-127

A case of septic emboli secondary to osteomyelitis

Burcu Özlen, Tuba Çıkmaz, Levent Özdemir, Osman N. Hatipoğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Turkey

A 58 year-old woman was admitted to our emergency department with dyspnea, swelling and increased temperature of left leg. Since bilateral peripheral disseminated infiltrates on chest X-ray and severe hypoxemia in arterial blood gas were found, she was hospitalized with initial diagnosis of sepsis, Adult Respiratory Distress Syndrome, pulmonary embolism and vasculitis. Computed tomography revealed peripheral cavitary nodules in pulmonary paranchyme. Osteomyelitis was established in bone scan. Based on these findings the diagnosis was septic embolism secondary to osteomyelitis. Clinical and radiographic parameters were improved by empirical antibiotic therapy, noninvasive mechanical ventilation and other supportive care. Bilateral and peripheral infiltrates on chest x-ray; sub-pleural cavitary nodules on computed tomography and the presence of an extrapulmonary infection focus are significant clues that pneumonia may occur via hematogenous spread.

Keywords: osteomyelitis, septic embolism


Osteomyelite Sekonder Septik Emboli Olgusu

Burcu Özlen, Tuba Çıkmaz, Levent Özdemir, Osman N. Hatipoğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Nefes darlığı, sol bacakta şişlik ve sıcaklık artışı şikayetleri ile acil servise başvuran 58 yaşında bir bayan hasta, akciğer grafisinde bilateral periferik yaygın infiltrasyonlar ve arteryel kan gazında ciddi hipoksemisi saptanması üzerine sepsis, ARDS, pulmoner emboli ve vaskülit öntanıları ile kliniğimize yatırıldı. Toraks BT'sinde akciğer parankiminde periferik yerleşimli kavitasyon içeren nodüller gözlendi. Kemik sintigrafisinde osteomyelit saptandı. Bu bulgularla osteomyelite sekonder septik emboli tanısı kondu. Ampirik antibiyotik, noninvazif mekanik ventilasyon ve destek tedavisi ile klinik ve radyografik bulgularında iyileşme sağlandı. Akciğer grafisinde infiltrasyonların bilateral ve periferik olması; toraks BT'de subplevral yerleşimli kaviter nodüllerin görülmesi, başka bir odakta infeksiyon bulgularının olması pnömoninin hematojen kaynaklı olabileceğinin anlamlı ipuçlarıdır.

Anahtar Kelimeler: osteomyelit, septik emboli


Burcu Özlen, Tuba Çıkmaz, Levent Özdemir, Osman N. Hatipoğlu. A case of septic emboli secondary to osteomyelitis. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(3): 124-127

Corresponding Author: Burcu Özlen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale