Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Asymptomatic Congenital Tracheoesophageal fistula Diagnosed in Adulthood: a case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 71-74

Asymptomatic Congenital Tracheoesophageal fistula Diagnosed in Adulthood: a case report

Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Zafer Kartaloğlu, Faruk Çiftçi, Ahmet İlvan
Gata Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Turkey

There are many kinds of tracheoesophageal fistula (TEF). They are ususally diagnosed during childhood, because most are associated with esophageal atresia. H type fistula in which the membranous part of the trachea is connected to the esophagus with a thin fistula may not be diagnosed til adolescent or adulthood because it is not associated with esophageal atresia. These patients usually presnt with retrosternal pain, recurrent pneumonia and recurrent bouts of coughing after drinking. We present a male patient without any symptoms until adulthood with a H type TEF. The patient who presented with fever and left lateral chest pain, had increased bronchial markings on left diaphragm in chest X-ray. Bronchoscopic examination was performed because TEF was observed with thorax computerized tomography. In bronchoscopy the orifice of TEF that closed with coughing reflex at the middle part and the posterior wall of trachea was visiualized. The esophageal opening of the fistula that was located 15 cm from the tooth was seen at the proximal part esophagus in the esophagoscopy. Tef is usually treated surgically during childhood. The most common post-operative complication in these patients is tracheomalacia. There may be symptoms such as disphagia, esophagitis and gastroesophageal reflux postoperatively, because of dismotility of the esophagus. These problems may continue till adulthood and recurrent aspirations can occur in the lungs, because of residual dysfunction of the esophagus.

Keywords: congenital, fistula, tracheoesophageal


Erişkin Yaşa Ulaşmiş Asemptomatik Konjenital Trakeo-Özefageal Fistül: Olgu Sunumu

Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Zafer Kartaloğlu, Faruk Çiftçi, Ahmet İlvan
Gata Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye

Trakeo-özefageal fistülün (TÖF) bir çok tipi vardır. Çoğu tipine özefagus atrezisi eşlik ettiği için erken dönemde tanı alırlar. Trakeanın membranöz kısmı ile özefagusun ince bir kanal ile birleştiği "H tipi fistül" de ise özefagus atrezisi olmadığı için geç çocukluk çağı ya da erişkin çağa kadar tanı konulamadan yaşayabilirler. Bu hastalar genellikle özellikle sıvı gıda alımından sonra öksürük atakları, retrosternal ağrı, tekrarlayan pnömoni tablosu ile karşımıza çıkarlar. Biz burada yirmi yaşında, erişkin yaşa kadar her hangi semptomu olmayan H tipi TÖF olan bir erkek hastayı sunuyoruz. Kliniğimize ateş ve sol yan ağrısı şikayeti gelen hastanın PA akciğer grafisinde sol diyafragma üzerinde bronşiyal izlerde belirginleşme izlendi. Çekilen toraks BT'de TÖF izlenmesi üzerine hastaya bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide; trakea orta bölümünde arka duvarda öksürme refleksi ile kapanan TÖF orifisi izlendi. Planlanan üst GİS endoskopisinde; özefagusun proksimalinde dişlerden itibaren yaklaşık 15.cm'de TÖF ağzı izlendi. TÖF çocukluk çağında genellikle cerrahi olarak onarılmaktadır. Hastalarda ameliyat sonrası en sık karşılaşılan komplikasyon, trakeomalazidir. Ameliyat sonrası, hastada özefagus motilitesindeki bozukluk nedeniyle disfaji, özefajit ve gastroözefageal reflü gibi problemler görülebilir. Bu sorunlar erişkin çağda da devam eder ve rezidüel özefagus disfonksiyonundan dolayı akciğerlere tekrarlayan aspirasyonlar olabilir.

Anahtar Kelimeler: fistül, konjenital, trakeoözofageal


Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Zafer Kartaloğlu, Faruk Çiftçi, Ahmet İlvan. Asymptomatic Congenital Tracheoesophageal fistula Diagnosed in Adulthood: a case report. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 71-74

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale