Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Tuberculosis screening results in Karaman [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 64-69

Tuberculosis screening results in Karaman

Önder ÖZTÜRK1, H. Ahmet BİRCAN1, Şener ŞİMŞEK1, Ahmet AKKAYA1, Ünal ŞAHİN1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

Two thousand six hundred and twenty seven workers chosen randomly were screened for tuberculosis in a prospective study in Karaman. One thousand and eighty eight workers (41,42%) were female (avarage age 26,26±9,55years) , 1539 (58,58%) were male (avarage age 40±8,59years). There was a statistical difference between the mean ages of males and females (t-test p=0.000). Microfilms were obtained for all people participated in this study. While 2543 (96,8%) microfilms were found to be normal, in 45 microfilm increased cardiothoracic index , in 23-increased bronchovascular shadows, in 3 -tuberculosis seqeula, in 4-suspected active pulmonary tuberculosis and in 2- dextrocardia were evaluated. There was a statistical difference about radiologic findings between male and females (X=19,1 p=0.014). 84 workers whose radiologic findings were suspicious were further investigated. Only one active tuberculosis was found and antituberculosis treatment was started. Contact examination for tuberculosis was performed for workers working with him and his family.The nonspecific cases were sent to centers for further examinations. In conclusion; although it is useful to determine the unknown collected cases by microfilms, the idea to find out tuberculosis in early stages and to prevent it before activation with microfilm screening does not seem to be real. While it is useful to find out tuberculosis in highly risk groups by microfilm screening, the examination of symptomatic patients and their contacts is the economic and significant way to find out tuberculosis in our country.

Keywords: active screening, microfilm, passive screening, tuberculosis


Tüberküloz yönünden Karaman ilinin tarama sonuçları

Önder ÖZTÜRK1, H. Ahmet BİRCAN1, Şener ŞİMŞEK1, Ahmet AKKAYA1, Ünal ŞAHİN1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

Karaman ilinde çalışan 2627 işçi rasgele seçilerek prospektif olarak tüberküloz yönünden tarandı. Taramaya alınan 2627 işçinin 1088'i bayan (yaş ort:26.26±9.55), 1539'u erkek (yaş ort.:32.40±8.59) bulundu. Karaman ilinde çalışan erkeklerle kadınların yaş ortalamaları arasında fark vardı ( t-testi, p=0.000). Taramaya alınan bütün kişilerin mikrofilmleri çekildi. Radyolojik değerlendirme sonucu şüpheli bulunan 84 işçi tekrar çağrılarak ileri tetkikleri yapıldı. Çekilen mikrofilmlerin 2543'u normal iken (%96.8), 45'inde kardiyotorasik indeks kalp lehine artmış, 23'ünde bronkovasküler gölgelenme artışı, 3'ünde tüberküloz sekeli, 4 kişi şüpheli aktif akciğer tüberkülozu, 2'sinde dekstrokardi vardı. Cinsiyete göre radyoloji bulguları arasında fark vardı (m2=19.1 p=0.014). Tetkikler sonucu bir tane aktif tüberküloz vakası (% 0.038) bulunarak anti-tüberküloz tedavisi başlandı. Birlikte çalıştığı arkadaşları ve ailesine temaslı muayenesi yapıldı. Diğer nonspesifik olgular ileri tetkikler için ilgili merkezlere gönderildi. Sonuç olarak birikmiş bilinmeyen olguların ortaya çıkarılması açısından mikrofilm taramaları yararlı olmasına karşın tüberküloz olgularını erken evrelerde yakalamak ve basilifer hale geçmelerini önlemek hayali maalesef gerçekleşmemiştir. Risk gruplarında kitle mikrofilm taramaları yararlı olsa da, ülkemiz şartlarında en etkili ve en ekonomik yöntem pasif vaka bulma yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: aktif vaka bulma, mikrofilm, pasif vaka bulma, tüberküloz


Önder ÖZTÜRK, H. Ahmet BİRCAN, Şener ŞİMŞEK, Ahmet AKKAYA, Ünal ŞAHİN. Tuberculosis screening results in Karaman. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 64-69


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale