Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical characteristics of patients with bronchial asthma in fianlıurfa [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 5-13

Clinical characteristics of patients with bronchial asthma in fianlıurfa

Erkan CEYLAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

420 patients (62 % female, 38% male) with bronchial asthma who attended to the Department of Chest Diseases of the Medical Faculty of Harran University between July 2001 and July 2002 were included in the study. Mean age of patients was 34± 9 years and the duration of disease was 5.7± 5.8 years. The disease was staged in the first visit as follows: 22 patients had intermittant asthma, 114 patients had mild persistant asthma, 270 patients had moderate persistant asthma and 14 patients had severe persistant asthma. 174 patients had accompanying allergic rhinitis, 24 patients had nasal polyposis and 2 patients had Samter syndrome. Skin test was applied to 254 patients. 88 patients (35%) had positive skin test results. 5 (5.7%) of these 88 patients responded positively to house dust mites, 2 (2.3%) of them to tree pollens, 77 (87.5%) of them to grass pollens, 2 (2.3%) of them to weed pollens and 2 (2.3%) of them to epidermal mixtures. No positive reaction to mould spores was observed. Standardization is crucial in the diagnosis as well as in the treatment of asthma. This study aimed to document the clinical characteristics, laboratory findings, treatment modalities before attendance, hospitalization rates, emergency department visits of the patients with asthma in fianlıurfa. This type of documentation can help to make the data of the patients easily available and also to find out the possible deficiencies in the diagnosis and treatment.

Keywords: Atopy, bronchial asthma, capsaicin, drug utilization


Şanlıurfa'da bronş astımlı olguların klinik özellikleri

Erkan CEYLAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

Bu çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları polikliniğine 2001 temmuz-2002 temmuz tarihleri arasında başvuran 420 (%62 kadın, %38 erkek) bronş astımlı olgu alındı. Olguların yaş ortalaması 34±9, hastalık süreleri 5.7±5.8 yıldı. Hastanemize başvurdukları anda 22 olgu hafif intermittan, 114 olgu hafif persistan, 270 olgu orta persistan, 14 olgu ağır persistan astım evresindeydi. 174 olguda allerjik rinit, 24 olguda nazal polip, 2 olguda Samter sendromu vardı. Olguların 254'üne cilt testi yapıldı. Bunların 88(%35)'inde cilt testi pozitif bulundu. Cilt testi pozitif olguların 5(%5.7)'inde ev tozu akarına karşı, 2(%2.3)'sinde ağaç polenlerine karşı, 77(%87.5)'sinde çayır polenlerine karşı, 2(%2.3)'sinde yabani ot polenlerine karşı ve 2(%2.3)'sinde epidermal karışımlara karşı pozitif cilt testi elde edilirken mantar sporlarına karşı pozitişik saptanamamıştır. Astım tanı ve tedavisinde standardizasyon sağlamak çok önemlidir. Bu standardizasyonu sağlayabilmek amacıyla fianlıurfa'daki bronş astımlı olguların klinik özelliklerini, laboratuvar bilgilerini, bize başvurmadan önce kullandıkları tedaviyi, acil başvuru ve hospitalizasyon sayısını belirleyerek, bölgemizde astımlı olguların verilerine ulaşmak, bu olguların tanı ve tedavilerindeki eksiklikleri görmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Atopi, bronfl astımı, capsaicin, ilaç kullanımı


Erkan CEYLAN. Clinical characteristics of patients with bronchial asthma in fianlıurfa. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 5-13

Corresponding Author: Erkan CEYLAN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale