Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Effects Of Respiratory Exercises On Pulmonary Functions In Patients With Duchenne Muscular Dystrophy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 59-65

The Effects Of Respiratory Exercises On Pulmonary Functions In Patients With Duchenne Muscular Dystrophy

İsmail Zileli1, Muammer Bilir2, M.ali Akalın1, Sevtap Sipahi2, Füsun Zileli3, Tuncer Karayel2
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıktan Anabilim Dalı, Bronkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

In this study, effects of respiratory muscle training and incentive spirometry exercises on pulmonary functions were evaluated in 45 patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD). The study was carried out in Department of Neurology, Cerrahpasa Medical Faculty, University of Istanbul.
Physiotherapy program together with respiratory muscle exercises were given to 24 patients (study group) with a mean age of 12.0±81.79 jand physiotherapy program without respiratory muscle exercise were given to 21 patients (control group) with a mean age of 12,43±2,04. Effects of respiratory muscle training on pulmonary functions were evaluated at the end of 1 month, by pulmonary function tests and chest wall measurements. At the end of the study, pulmonary function test parameters (VC, FVC, FEV1 / % Pred) showed significant progress in the study group compared tothe control group.
Chest wall measurements were carried out in both groups. Axillary and subcostal measurements in neutral position and axillary, epigastric, subcostal measurements in maximum inspiration showed statistically significant progress in the study group compared to the control group.
As a result of the study, respiratory muscle exercises in children with DMD have positiva effect on pulmonary functions and thoracic compliance in the early phase of the disease.

Keywords: Duchenne muscular dystrophy, pulmonary function tests


Duchenne Musküler Distrofili Hastalarda Solunum Egzersizlerinin Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi

İsmail Zileli1, Muammer Bilir2, M.ali Akalın1, Sevtap Sipahi2, Füsun Zileli3, Tuncer Karayel2
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıktan Anabilim Dalı, Bronkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda Duchenne musküler distrofi (DMD) tanısı konmuş 45 hastada, solunum egzersizlerinin ve insentif spirometre egzersizlerinin solunum fonksiyonları üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Yaş ortalaması 12,08±1,79 yıl olan eğitim grubundaki 24 çocuğa fizyoterapi programına ek olarak solunum egzersizleri verilmiş, yaş ortalaması 12,43±2,04 olan 21 çocuğa (kontrol grubu) ise sadece fizyoterapi programı verilmiştir. Solunum egzersizlerinin solunum fonksiyonlarına olan etkisi 1 aylık çalışma sonunda yapılan göğüs çevre ölçümleri ve solunum fonksiyon testleri ile incelenmiştir.
Her iki gruba çalışma sonunda yapılan solunum fonksiyon testlerinde; eğitim grubu hastalarda kontrol grubuna göre VC, FVC ve FEV1 / % önsayım parametrelerinde anlamlı gelişme görülmüştür. Yine her iki gruba yapılan göğüs çevre ölçümlerinde ise, solunum egzersizi verilen gruptaki çocukların nötralde aksular ve subkostal bölge, derin inspirasyonda aksillar, epigastrik ve subkostal bölge ölçümlerinde, kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı gelişme görülmüştür.
Sonuç olarak çalışmamız, DMD'li çocuklarda solunum egzersizlerinin, hastalığın erken döneminde solunum fonksiyonlarına ve özellikle toraks kompliansına olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dushenne musküler distrofi, solunum fonksiyon testleri


İsmail Zileli, Muammer Bilir, M.ali Akalın, Sevtap Sipahi, Füsun Zileli, Tuncer Karayel. The Effects Of Respiratory Exercises On Pulmonary Functions In Patients With Duchenne Muscular Dystrophy. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(2): 59-65

Corresponding Author: Muammer Bilir


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale