Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Actinomycosis Diagnosed by Transthoracic Needle Aspiration That Imitate Malignancy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 46-48 | DOI: 10.5505/solunum.2011.48344  

Actinomycosis Diagnosed by Transthoracic Needle Aspiration That Imitate Malignancy

Halide Kaya1, Erdoğan Çetinkaya1, Güler Özgül1, Gülşah Günlüoğlu1, Emine Kamiloğlu1, Atayla Gençoğlu1, Nur Büyükpınarbaşılı2
1Yedikule Hospital of Chest Disease and Thorasic Surgery,Chest Disease,İstanbul
2Yedikule Hospital Of Chest Disease And Thoracic Surgery,pathology,istanbul

Diagnosis of pulmonary actinomycosis is still an important problem for clinicians. Since clinically it is similar to other infectious and malignant diseases, the majority of patients are
diagnosed after the surgical procedure. Fifty five years old male patient was referred to our clinic with the prediagnosis of malignancy. The patient's chest X-ray revealed increased
nonhomogeneous density in the left hemithorax unresponsive to antibiotic treatment. In his thoracic computed tomography(CT) a consolidation area with cavitation was observed in the
lingular segment. The consolidation area was was in the form of a triangle extending from the hilum to the periphery, with a large base area placed on the pleural surface. The diagnosis could not be obtained by fiberoptic bronchoscopy. With CTguided
transthoracic needle aspiration, diagnosis of pulmonary actinomycosis was obtained histopathologically. Here, we are presenting this case to remind the clinicians that pulmonary actinomycosis should also be considered in the differential diagnosis of pulmonary malignancy.

Keywords: pulmonary actinomycosis, malignancy


Maligniteyi Taklit Eden Bir Pulmoner Aktinomikoz Olgusu

Halide Kaya1, Erdoğan Çetinkaya1, Güler Özgül1, Gülşah Günlüoğlu1, Emine Kamiloğlu1, Atayla Gençoğlu1, Nur Büyükpınarbaşılı2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,göğüs Hastalıkları,istanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Patoloji,istanbul

Pulmoner aktinomikoz tanısı klinisyenler için hâlâ önemli bir problemdir. Klinik olarak diğer infeksiyon hastalıklarına ve malign hastalıklara benzediği için tanı, olguların büyük bir bölümünde ancak cerrahi işlemden sonra konulabilmektedir. Kliniğimize malignite ön tanısı ile sevk edilen 55 yaşındaki erkek hastanın akciğer grafisinde sol hemitoraksta antibiyotik
tedavisine yanıtsız nonhomojen dansite artışı mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) lingulada hilustan perifere üçgen şeklinde uzanan, geniş tabanlı ile plevral yüze oturan ve kavitasyon içeren konsolidasyon alanı vardı. Fiberoptik bronkoskopi ile tanı elde edilemedi. BT eşliğinde transtorasik iğne aspirasyonu ile histopatolojik olarak pulmoner aktinomikoz tanısı kondu. Malignite ayırıcı tanısında pulmoner aktinomikozun da
akla getirilmesi amacıyla bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: pulmoner aktinomikoz, malignite


Halide Kaya, Erdoğan Çetinkaya, Güler Özgül, Gülşah Günlüoğlu, Emine Kamiloğlu, Atayla Gençoğlu, Nur Büyükpınarbaşılı. Actinomycosis Diagnosed by Transthoracic Needle Aspiration That Imitate Malignancy. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 46-48

Corresponding Author: Güler Özgül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale