Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The results of long-term follow-up of sarcoidosis cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 86-90

The results of long-term follow-up of sarcoidosis cases

Levent TABAK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

The treatment of sarcoidosis is controversial, some patients require no specific therapy whereas others may require a lifetime of treatment. Corticosteroids have been the standart form of treatment for symptomatic patients but randomized trials have not been able to demonstrate long-term benefit for corticosteroid therapy. Because of various side effects associated with corticosteroid therapy nonsteroidal anti-inflamatory drugs and pentoxifylline have been proposed as alternatives to corticosteroids. In this study the outcome of 89 pulmonary sarcoidosis patients with histologically proven sarcoidosis followed at least 3 years were investigated. Response rate to therapy, the frequency of relapse and complications due to drugs were analysed. The results revealed that sarcoidosis has a benign clinical course, in patients treated with indomethasin or pentoxifylline response rate to therapy was over 90% and no relapse was encountered. However, in patients treated with corticosteroids response rate to therapy was 95% but relaps rate was 27% and complications due to drug were more frequent.In conclusion indomethasin and pentoxifylline are good alternatives to corticosteroids and complications due to corticosteroids are frequent.

Keywords: Sarcoidosis, corticosteroids, indomethasin, pentoxifylline


Sarkoidoz olgularında uzun dönem izlem sonuçları

Levent TABAK
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Sarkoidoz tedavisi tartışmalıdır, bazı hastalarda tedavi gerekmez iken bazılarında ömür boyu tedavi gerekebilir. Semptomatik hastalarda standart tedavi kortikosteroidler olmakla birlikte yapılan randomize çalışmalarda kortikosteroid tedavisinin uzun dönemde yararlı olduğu gösterilememiştir. Kortikosteroidlere bağlı yan etkilerin çokluğu nedeni ile nonsteroid anti enşamatuvar droglar ve pentoksifilin kortikosterodlere alternatif olarak önerilmektedir. Bu çalışmada histolojik olarak kanıtlanmış ve en az 3 yıl izlenmiş 89 pulmoner sarkoidoz hastasının sonuçları araştırılmıştır. Tedaviye cevap oranı, relaps sıklığı ve ilaçlara bağlı komplikasyonlar analiz edilmiştir. Sonuçlara göre sarkoidoz selim bir klinik seyire sahiptir, indometasin ve pentoksifilin ile tedavi edilenlerde tedaviye yanıt oranı % 90 civarındadır ve hiç relaps görülmemiştir buna karşın kortikosteroid ile tedavi edilenlerde tedaviye yanıt oranı % 95 fakat relaps oranı ise % 27 olarak bulunmuştur, ayrıca bu hastalarda daha fazla ilaca bağlı komplikasyona rastlanmıştır. Buna göre indomethasin ve pentoksifilin kortikosteroidlere iyi birer alternatiftirler ve kortikosteroidlere bağlı komplikasyonlar sıktır.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, kortikosteroidler, indometasin, pentoksifilin


Levent TABAK. The results of long-term follow-up of sarcoidosis cases. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 86-90

Corresponding Author: Levent TABAK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale