Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Tumor immunology and cancer vaccines [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 173-179

Tumor immunology and cancer vaccines

Gökhan DEMİR1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

The interaction between cancer and immunity are complex and mutifactorial. In vast majority of cancer patients only very weak immune responses insufficient to eliminate cancer cells from the body are observed. To understand cancer immunology, we reviewed the nature of interactions between the cancerous and immune cells in the light of current knowledge and discussed therapeutic approaches. Recently promising results on cancer immunotherapy are obtained with dendritic cells and dendritic cell based vaccine therapies. The dendritic cells seem to have pivotal role in cancer immunity;since, their stimulation with particular cancer antigens in the presence of cytokines like GM-CSF can cause efficient stimulation of the immune system against cancer. However, to be able to define the right antigen remains a major issue.

Keywords: İmmune system, immunotherapy, lung cancer, tumor immunity


Tümör immunolojisi ve kanser afiıları

Gökhan DEMİR1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Kanserle bağışıklık sistemi arasında son derece karmaşık ve çok faktörlü bir ilişki söz konusudur. Çoğu kanserli hastada zayıf ve güçsüz bağışıklık yanıtı oluşmakta ve kanserli hücrelerin temizlenmesine yeterli olmamaktadır.Kanser immunoterapisni anlamak için öncelikle kanser ve bağışıklık sistemi arasındaki karşılıklı etkileşimler güncel bilgiler ışığında tartışılmış, ardından tedavi yaklaşımları irdelenmiştir. Son günlerde kanserli hastalarda dendritik hücrelerle ve dendritik hücrelere dayalı kanser aşıları ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Dendritik hücrelerin sitokin kokteylleri varlığında kanser antijenleri ile karşılaştırılmasına dayanan bu yaklaşımda, temel sorun hala doğru antijenin bulunmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, bağıflıklık sistemi, kanser aflıları, tümör immunolojisi


Gökhan DEMİR. Tumor immunology and cancer vaccines. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(3): 173-179


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale