Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Different Perspective to the Lateral Chest X-rays of Patients with CWP and CWP+Emphysema: A Comparison of Geometric Morphometric Methods [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 163-168 | DOI: 10.5152/solunum.2013.032  

A Different Perspective to the Lateral Chest X-rays of Patients with CWP and CWP+Emphysema: A Comparison of Geometric Morphometric Methods

Dündar Kaçar1, Aslı Doğan2, Çağatay Barut1, Vildan Kaçar3, Metin Çelikiz3
1Department Of Anatomy, School Of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak
2Department Of Anthropology, Faculty Of Arts And Sciences, Ahi Evran University, Kirsehir,
3Chest Diseases And Tuberculosis,uzunmehmet Chest And Occupational Diseases Hospital, Zonguldak

Objective: This study was conducted with the aim of evaluating the differences on the lateral chest x-rays of retired male coal workers with coal workers’ pneumoconiosis (CWP) and chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) together with CWP by the method of geometric morphometrics.
Methods: Thirty four patients with CWP were evaluated as Group 1 and 32 patients with CWP and COPD constituted Group 2. The lateral chest x-rays of both groups were investigated by the method of geometric morphometrics, which is much more sensitive than the traditional morphometric method. First, on the lateral chest film files of 66 individuals, 11 points of reference were marked using the tpsDig2 program. This process was repeated for each case so that a text file (txt) was created, which contained the coordinates of the reference points of 66 individuals. Statistical analysis was performed on the text files using the program Morpheus.
Results: There was a significant difference between Group-1 with CWP and Group-2 with CWP+COPD according to the results of the Manova test (p<0.05). By the analysis of deformation grids, this difference seemed to arise mainly from from the two reference points on the oblique fissure (reference points 10 and 11).
Conclusion: These findings suggest that in Group 2 patients, there is a deviation (=thrust) of the spectral trace of fissure in the vertical axis according to the Group 1 patients.

Keywords: COPD, CWP, geometric morphometry, oblique fissure


KİP ve KİP+Amfizem Olgularının Lateral Akciğer Grafilerine Farklı Bir Bakış: Bir Geometrik Morfometrik Yöntem Karşılaştırması

Dündar Kaçar1, Aslı Doğan2, Çağatay Barut1, Vildan Kaçar3, Metin Çelikiz3
1Bülent Ecevit Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Zonguldak
2Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Ana Bilim Dalı, Kırşehir
3Uzunmehmet Göğüs Ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz, Zonguldak

Amaç: Bu çalışma, kömür madenlerinde çalışıp emekli olmuş ve kömür işçisi pnömokonyozu (KİP) tanısı almış hastalarla, KİP ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı almış hastaların lateral akciğer grafilerindeki farklılıkları, geometrik morfometri yöntemiyle ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Sadece KİP hastalığı bulunan 34 hasta Grup 1, KİP hastalığına ek olarak KOAH tanısı bulunan 32 hasta grup-2 olarak sınıflandırıldı. Grupların lateral akciğer grafileri klasik morfometrik yöntemlere kıyasla çok daha hassas olan geometrik morfometri yöntemi ile araştırılarak değerlendirildi. İlk olarak 66 bireyin lateral akciğer film dosyaları üzerine 11 referans noktası tpsDig2 programı ile işaretlendi. Bu işlem her örnek için tekrarlanarak 66 örneğin referans noktası koordinatlarını içeren birer metin dosyası (txt) oluşturuldu. Txt dosyalarına Morpheus programı ile istatistiksel analizler yapıldı.
Bulgular: Grup 1 KİP’li olgular ile Grup 2 KOAH+KİP olguları Manova test sonucuna göre anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0,05). Deformasyon gridleri incelendiğinde, bu farkın fissüre ait olan 2 referans noktasından (=10 ve 11 nolu referans noktaları) kaynaklandığı açıkça söylenebilir.
Sonuç: Çalışmamızda, KİP+KOAH olgularında, sadece KİP tanısı alan olgulara göre fissür trasesinde vertikal eksende anlamlı düzeyde bir sapma (=itilme) olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: KOAH, KİP, geometrik morfometri, fissura obliqua


Dündar Kaçar, Aslı Doğan, Çağatay Barut, Vildan Kaçar, Metin Çelikiz. A Different Perspective to the Lateral Chest X-rays of Patients with CWP and CWP+Emphysema: A Comparison of Geometric Morphometric Methods. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 163-168

Corresponding Author: Dündar Kaçar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale