Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The results of tuberculin skin test in elderly persons living in nursing-home [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 381-385

The results of tuberculin skin test in elderly persons living in nursing-home

Sibel ÖZKURT, Güner DALOĞLU, Remzi ALTIN, Mehmet ZENCİR, Fatma FİŞEKCİ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

The incidence of tuberculosis, an important problem in all the world, increases with age but the reactivity of tuberculin test decreases. We aimed in this study, to find out the prevalence of tuberculosis infection among old people leaving in a covered place like nursing home and to determine tuberculin reactivity alternations with aging. Tuberculin skin test was carried out on total 187 persons, 137 residents ( Group I) and 50 workers (Group II). 10mm or greater of induration diameter was accepted as positive result. The positivity ratio was 84.2 % for males and 67.4 % for females, and the difference between was significant (p=0.007). The mean age was 76.2 ± 9.8 years in group I and 34.5 ± 6.3 years in group II. Tuberculin skin test was positive on 97 persons in group I (70.8 %) and 46 in group II (92 %) (p=0.002). The mean induration diameter was 17.66 ± 5.65 mm in group I and 13.96 ± 9.03 mm in group II, and the difference was statistically significant (p=0.001). Also, the diameter in group I was 15.53 ± 7.6 mm for males, and 11.81 ± 10.38 for females (p=0.023). When group I and II evaluated together, it was seen that the diameter diminished with aging (50-59 ages 24.6±3.5mm, 80-89ages;12.94±8.8 mm) (p=0.007, r= -0.195) and again only in group I the diameter diminished with aging although it is not statisticallly significant. In conclusion carying out of tuberculin skin test (especially two-step ) on elderly persons living in closed enviroments such as nursing homes may be useful in showing tuberculosis infection. It must be hold in mind that the humans with weaning immune system of various reasons are face to face with nosocomial tuberculosis.

Keywords: Nursing-home, tuberculin skin test, aging, tuberculosis


Huzurevinde yaşayan yaşlılarda tüberkülin deri testi sonuçları

Sibel ÖZKURT, Güner DALOĞLU, Remzi ALTIN, Mehmet ZENCİR, Fatma FİŞEKCİ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

Tüm dünyada önemli bir sorun olan tüberkülozun görülme sıklığı yaşla birlikte artmakta, tüberkülin testi reaktivitesi ise azalma göstermektedir. İlimizdeki huzurevinde yaşayan yaşlılarda tüberküloz enfeksiyon prevalansını bulmak, tüberkülin reaktivitesindeki değişiklikleri saptamak amacıyla çalışmayı yaptık. 137'si huzurevinde yaşayan (Grup I), 50'si orada çalışan (Grup II) olmak üzere toplam 187 kişiye tüberkülin deri testi yapıldı. Endurasyon çapı 10mm ve üzeri pozitif kabul edildi. Ayrıca olguların mikrofilmleri temin edildi. Erkeklerde pozitişik oranı (%84.2), kadınlardakinden ( %67.4) anlamlı derecede yüksek idi (p=0.007). Grup I'de yaş ort. 72.6±9.8 yıl, Grup II'de 34.5±6.3 yıl idi. Tüberkülin deri testi Grup I'de 97 (%70.8), Grup II'de 46 kişide (%92) pozitif bulundu (p=0.002). Ortalama tüberkülin testi endurasyon çapı Grup I'de 17.66±5.65 mm, Grup II'de 13.96±9.03 mm olarak hesaplandı, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.001). Ortalama endurasyon çapı Grup I'de erkekler için 15.53±7.6 mm, kadınlar için 11.81±10.38 mm idi (p= 0.023). Grup I ve II birlikte değerlendirildiğinde yaş ilerledikçe çapın küçüldüğü (50-59 yaş; 24.6±3.5 mm, 80-89 yaş; 12.94±8.8 mm) (p=0.007, r= -0.195), sadece Grup I'de istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, çapın yaşlanmayla birlikte yine küçüldüğü görüldü Sonuç olarak tüberkülin deri testi reaktivitesi yaşlanma ile birlikte belirgin azalma göstermektedir. Kapalı ve kalabalık yerlerde yaşayan yaşlılarda bu testin yapılması zaten nosocomial tüberküloz ile karşı karşıya bulunan bu kişilerin enfeksiyon durumlarını göstermesi açısından yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Huzurevi, tüberkülin deri testi, yafllılık, tüberküloz


Sibel ÖZKURT, Güner DALOĞLU, Remzi ALTIN, Mehmet ZENCİR, Fatma FİŞEKCİ. The results of tuberculin skin test in elderly persons living in nursing-home. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 381-385

Corresponding Author: Sibel ÖZKURT


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale