Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Primary Leiomyoma of The Chest Wall [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 194-196 | DOI: 10.5505/solunum.2011.49369  

Primary Leiomyoma of The Chest Wall

Leyla Yağcı Tuncer1, Ebru Sulu1, Ferda Aksoy2, Huriye Berk Takır1, Cüneyt Saltürk1, Ebru Damadoğlu1, Adnan Yılmaz2
1Süreyyapaşa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Investigation Hospital, Department Of Pulmonology
2Sureyyapasa Thoracic And Cardiovascular Diseases Training And Investigation Hospital, Departmant Of Pathology

Thirty-eight-year-old female patient presented with 3 months history of chest pain. Chest x-ray showed a mass of 8x6 cm in size in the right middle and lower lung fields. Computed tomography of the thorax demonstrated a cystic lesion in the right lung. A right thoracotomy was performed. The mass originated from the chest wall with its base on the 6th rib. The tumor was excised and partial costal resection was performed. The macroscopic features of the tumor were a soft, smoothly surfaced white mass of 8x5x4 cm in size. Histopathologically, the tumor consisted of packets and bundles of smooth muscle fibers without significant celluler pleomorphism, necrosis and mitotic activity. Immunohistochemically, smooth muscle actin and vimentin was positive but S-100 protein was negative in tumour cells. No pathological finding was detected during follow-up.

Keywords: leiomyoma, chestwall, surgery


Göğüs Duvarının Primer Leiomyomu

Leyla Yağcı Tuncer1, Ebru Sulu1, Ferda Aksoy2, Huriye Berk Takır1, Cüneyt Saltürk1, Ebru Damadoğlu1, Adnan Yılmaz2
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Süreyyapaşa Göğüs Ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı

Otuz sekiz yaşında kadın hasta üç aydır devam eden göğüs ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Göğüs grafisinde sağ orta ve alt zonda 8x6 cm boyutunda kitle saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sağ akciğerde kistik lezyon görüldü. Hastaya sağ torakotomi uygulandı. Kitle 6. kotla ilişkide olup göğüs duvarından kaynaklanıyordu. Tümör çıkarıldı ve parsiyel kot rezeksiyonu yapıldı. Makroskopik olarak tümör yumuşak, düzgün yüzeyli, 8x5x4 cm boyutlarında, beyaz renkte bir kitle olarak görüldü. Mikroskopik olarak belirgin hücresel pleomorfizm, nekroz ve mitotik aktivite olmaksızın düz kas liflerinin oluşturduğu bant ve paketler içeriyordu. İmmünohistokimyasal olarak aktin ve vimentin pozitif, S-100 proteini negatifti. Takip süresince patolojik bulgu saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: leiomyom, göğüs duvarı, cerrahi


Leyla Yağcı Tuncer, Ebru Sulu, Ferda Aksoy, Huriye Berk Takır, Cüneyt Saltürk, Ebru Damadoğlu, Adnan Yılmaz. Primary Leiomyoma of The Chest Wall. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 194-196

Corresponding Author: Adnan Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale