Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The relationship of sleep apnea-hypopnea syndrome and genetics: hla groups analysis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 54-58

The relationship of sleep apnea-hypopnea syndrome and genetics: hla groups analysis

Süha ALZAFER1, Çağlar ÇUHADAROĞLU1, Baykal TÜLEK1, Neşe AYDEMİR1, Mustafa ERELEL1, Feyza ERKAN1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul

Sleep apnea-hypopnea syndrome (SAHS) is an important health as well as a social problem. The reported prevalence in different populations ranges between 2-4%. However, the relationship between SAHS and genetics is still unclear.The purpose of this study is to investigate the relationship between genetics and the SAHS development in Turkish population using human leucocyte antigen (HLA) groups analysis as an objective marker. Forty-five patients diagnosed as SAHS and twenty-eight healthy control subjects comparable for age and body mass index were enrolled in the study. A detailed overnight study by Medilog MPA 15 channel polysomnography was performed to all the subjects. HLA typing of each group was performed for 22 HLA-A, 49 HLA-B, 8 HLAC, 21 HLA-DR, 5 HLA-Q antigens using Takasaki microlymphocytotoxicity method. However the frequencies of HLA B7 (p<0.02) and B13 (p<0.02) were significantly higher in controls. As a result, we showed that certain HLA types were common in Turkish patients with OSAHS than in the control subjects. However HLA typing alone is not enough to explain the pathogenesis of SAHS or to determine the risk of SAHS in clinical practice.

Keywords: sleep apnea-hypopnea syndrome, genetic, HLA


Uyku apne hipopne sendromu genetik ilişkisi: hla doku grubu analizi

Süha ALZAFER1, Çağlar ÇUHADAROĞLU1, Baykal TÜLEK1, Neşe AYDEMİR1, Mustafa ERELEL1, Feyza ERKAN1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İstanbul

Uyku apne hipopne sendromu (UAHS) önemli bir sağlık problemi olduğu kadar toplumsal bir sorundur. Farklı popülasyonlardaki sıklığı %2 ila %4 arasında değişmektedir. Bununla beraber hastalığın genetik ilişkisi hala açık değildir. Bu çalışmanın amacı; objektif genetik bir marker olan insan lökosit antijenleri (Human leukocyte antigens = HLA) doku grubu analizini kullanarak, Türkiye popülasyonunda UAHS oluşumu ile kalıtım arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. UAHS tanısı almış 45 hasta ile yaş ve vücut kitle indeksleri karşılaştırılabilir 28 sağlıklı kontrol çalışmaya katıldı. Tüm hastalar Medilog MPA 15 kanal polisomnografi cihazı ile ayrıntılı bir gecelik uyku çalışmasına alındı. Takasaki mikrolenfositoksisite yöntemiyle her bir grubun; 22 HLA-A, 49 HLA-B, 8 HLA-C, 21 HLA-DR, 5 HLA-Q antijenleri için HLA tiplemesi yapıldı. HLA-A28 (P<0.02), CW3 (p<0.03) ve DR15 (p<0.02) sıklıkları UAHS hastalarında anlamlı olarak yüksekti. Ancak HLA B27 (p<0.02) ve B13 (p<0.02) kontrol grubunda anlamlı yüksekti. Sonuç olarak bazı HLA tiplerinin Türk UAHS'li hastalarda yaygın olduğunu gösterdik. Ancak HLA tiplemesi UAHS patogenezini açıklamada veya klinik pratikte UAHS risklerini saptamada tek başına yeterli değildir.

Anahtar Kelimeler: uyku apne-hipopne sendromu, kalıtım, HLA


Süha ALZAFER, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Baykal TÜLEK, Neşe AYDEMİR, Mustafa ERELEL, Feyza ERKAN. The relationship of sleep apnea-hypopnea syndrome and genetics: hla groups analysis. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 54-58


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale