Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of lipid peroxidation and erythrocyte catalase levels of asthmatic patients in acute attack and stable state [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 220-225

Evaluation of lipid peroxidation and erythrocyte catalase levels of asthmatic patients in acute attack and stable state

Tuncer TUĞ1, Selim Murat TERZİ1, Necati SARI1, Necmi ÖZDEMİR2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

In the last years, it is suggested that free radicals may play an important role in the pathogenesis of many lung diseases such as asthma, chronic obstructive lung disease and pulmonary fibrosis. We aimed to evaluate the oxidant stress and free radical acitvity by plasma level of malondialdehyde (MDA), the end product of lipid peroxidation and also antioxidant activity by plasma catalase level in acute attack and stable state of asthmatic patients. Blood samples were drawn from 10 asthmatic patients in acute attack, 10 patients in stable state and 12 healthy controls. MDA levels were determined by thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) and catalase levels were determined by Beutler method. MDA levels were 1.88±0.2 nmol/mL in controls; 3.83±0.54 nmol/mL and 3.98 ±0.50 nmol/mL in asthmatic patients in acute attack and in stable state, respectively. There was no significant difference between MDA levels detected in acute attack and stable state (p>0.05). However, significant increases in MDA levels were determined in asthmatics in both states when compared with controls (p<0.001). Erythrocyte catalase levels were 46.28x104 ±12.6x104U/gHb in controls, 107.34x104 ± 10.15x104 U/gHb and 101.34x104 ± 7.99x104 U/gHb in asthmatic patients in acute attack and stable state, respectively.There was no significant difference between erythrocyte catalase levels measured in acute attack and stable state (p>0.05). However, significant increases in erythrocyte catalase levels were detected in asthmatics in both states when compared with controls (p<0.001). According to our results, free oxygen radical levels and antioxidant activity significantly increased in asthmatic patients both in acute attack and stable state. This increase in stable state may be a cause for chronic subclinical inflammation. These findings suggest that increased free radical activity may play an important role in asthma pathogenesis.

Keywords: antioxidant system, bronchial asthma, free radicals, MDA,


Akut atak ve stabil dönemdeki astımlı hastalarda lipid peroksidasyonu ve eritosit katalaz düzeylerinin değerlendirilmesi

Tuncer TUĞ1, Selim Murat TERZİ1, Necati SARI1, Necmi ÖZDEMİR2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Son yıllarda, serbest radikallerin bronş astımı, kronik obstruktif akciğer hastalığı ve kistik fibrozis gibi birçok akciğer hastalığının patogenezinde rol oynayabilecekleri ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, atak ve stabil dönemlerdeki bronş astımlı hastalarda serbest radikal aktiviteyi plazma malondialdehid (MDA) düzeyi ile, antioksidan aktiviteyi ise eritrosit katalaz düzeyi ile saptayarak değerlendirmeyi amaçladık. Akut atak ve stabil dönemdeki 10'ar astımlı hasta ile 12 sağlıklı kontrol grubuna ait serum örneklerinden, MDA düzeyleri "thiobarbitüric acid reactive substance" (TBARS) metodu kullanılarak, katalaz enzim düzeyleri ise Beutler metodu ile ölçülmüştür. MDA düzeyleri, kontrol grubuna (ortalama±SD=1.88±0.2 nmol/mL) göre, hem atak döneminde (3.83±0.54 nmol/mL) hem de stabil dönemdeki (3.98±0.50 nmol/mL) astımlı hastalarda anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.001). Atak ve stabil dönemdeki astımlı hastaların MDA düzeyleri arasında ise anlamlı fark saptanamadı (p>0.05). Katalaz enzim düzeyleri kontrol grubunda 46.28x104±12.6x104 U/gHb iken; atak dönemindeki hastalarda 107.34x104±10.15x104 U/gHb, stabil dönemdeki hastalarda ise 101.34x104±7.99x104 U/gHb olarak saptandı. Katalaz enzim düzeyi, atak ve stabil dönemdeki astımlı hastalarda kontrol değerlerinden anlamlı düzeyde yüksekken (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001), atak ve stabil dönemdeki hastalar arasında anlamlı fark saptanamadı (p>0.05). Sonuçlarımıza göre astımlı kişilerin atak ve ataklar arasındaki stabil dönemlerinde inflamatuar sürecin göstergesi de olabilen serbest oksijen radikallerinde ve antioksidan aktivitede anlamlı artışlar oluşmaktadır. Stabil astımlılarda da oksidan stresdeki anlamlı artış, kronik subklinik inflamasyonla açıklanabilir. Bu bulgular serbest radikal artışının astım patogenezinde önemli rolleri olabileceği görüşünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: antioksidan sistem, bronfl astımı, MDA, serbest radikaller


Tuncer TUĞ, Selim Murat TERZİ, Necati SARI, Necmi ÖZDEMİR. Evaluation of lipid peroxidation and erythrocyte catalase levels of asthmatic patients in acute attack and stable state. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 220-225

Corresponding Author: Tuncer TUĞ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale