Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Effect of medium and high dose inhaled budesonide on bone density in asthmatic patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 1-6

Effect of medium and high dose inhaled budesonide on bone density in asthmatic patients

Fisun KARADAĞ1, Murat ÇAM1, Yakup YÜREKLİ2, Orhan ÇİLDAĞ1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN, TURKEY
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, AYDIN, TURKEY

Inhaled corticosteroids (ICS) are the most effective anti-inflammatory treatment for asthma and are currently accepted as the firstline therapy for persistent disease. The adverse effects of long-term or high-dose use of ICS on bone metabolism and associated risk of osteoporosis is controversial. The aim of this study is to assess the adverse effects of one-year medium and high-dose inhaled budesonide therapy on bone mineral density (BMD) in asthmatic patients. 39 asthmatic patients (29 female, 10 male) were admitted to the study. 25 patients with moderate-persistent asthma in group 1 were treated with medium-dose inhaled budesonide (800 µg.day-1); whereas 14 severe-persistent asthmatics in group 2 were treated with high-dose (1600 µg.day-1) inhaled budesonide therapy, in addition to inhaled beta-agonists. BMD was measured at the beginning of the study, at 6th month, and at the end of first year by dual x-ray absorptiometry (Hologic QDR-4000, Bedford, MA, USA). Trabecular bone loss was assessed at the level of lumbar spine (LS) and femoral Ward’s triangle (FW); cortical bone loss was assessed at the level of femoral neck (FN). The mean age was 39±9 in group 1 and 44±10 in group 2. There were 9 patients (36%) with osteopenia and 3 (12%) with osteoporosis in group 1; whereas in group 2 there were 7 patients (50%) with osteopenia and 6 (42%) with osteoporosis at the beginning of the study. At the end of one-year study period, there was no significant change in BMD of asthmatic patients receiving medium or high-dose inhaled budesonide. One-year treatment with medium or high-dose inhaled budesonide do not result in significant bone mass loss in moderate and severe persistent asthmatic patients.

Keywords: Asthma, bone mineral density, corticosteroids, dual-energy x-ray absorptiometry


Astmatik olgularda orta ve yüksek doz inhale budesonid tedavisinin kemik dansitesine etkileri

Fisun KARADAĞ1, Murat ÇAM1, Yakup YÜREKLİ2, Orhan ÇİLDAĞ1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN, TURKEY
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, AYDIN, TURKEY

İnhale kortikosteroidler (İK) astımda en etkili anti-inflamatuvar tedavidir ve halen persistan hastalığın tedavisinde ilk-seçenek ilaçlardandır. Uzun süreli ya da yüksek doz IK tedavinin kemik metabolizmasına yan etkileri ve osteoporoz riskine etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı astmatik olgularda bir yıllık orta ve yüksek doz inhale budesonid tedavinin kemik mineral dansitesi (KMD) üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya 29'u kadın, 10'u erkek 39 astım olgusu alındı. Grup 1'i oluşturan orta-persistan astımlı 25 olgu inhale beta-agonistlerle birlikte orta doz inhale budesonid (800 µg.gün-1) alırken; grup 2'deki ağır persistan astımlı 14 olgu yüksek doz (1600 µg.gün-1) inhale budesonid ile tedavi edildi. KMD çalışmanın başlangıcında, 6.ayda, ve ilk yılın sonunda dual x-ray absorptiometri (Hologic QDR-4000, Bedford, MA, ABD) ile ölçüldü. Trabeküler kemik kaybı lumbar bölgede (LS) ve femoral Ward üçgeninde (FW); kortikal kemik kaybı ise femur boynu düzeyinde (FN) değerlendirildi. Çalışmanın başlangıcında grup 1'de ortalama yaş 39±9 ve grup 2'de 44±10 idi. Grup 1'de 9 olguda (%36) osteopeni ve 3 olguda (%12) osteoporoz; grup 2'de 7 olguda (%50) osteopeni ve 6 olguda (%42) osteoporoz mevcuttu. Bir yıllık tedavi sonunda orta ve yüksek doz inhale budesonid alan astımlı olguların KMD'de belirgin değişiklik saptanmadı. Sonuç olarak orta ve yüksek doz inhale budesonid, orta ve ağır persistan astımlı hastalarda belirgin kemik kütlesi kaybına yol açmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bronfl astımı, kemik dansitesi, kortikosteroidler, dual x-ray absorptiometri


Fisun KARADAĞ, Murat ÇAM, Yakup YÜREKLİ, Orhan ÇİLDAĞ. Effect of medium and high dose inhaled budesonide on bone density in asthmatic patients. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 1-6

Corresponding Author: Fisun KARADAĞ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale