Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Purified protein derivate (PPD) test results in children of families immigrate from villages to centrial van [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 91-95

Purified protein derivate (PPD) test results in children of families immigrate from villages to centrial van

Kürşat UZUN1, Mehmet GENCER1, Abdullah GÜLSÜN1, Erkan CEYLAN1, Filiz AĞCA2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Van
2Verem Savaş Dispanseri, Van

the results of tuberculin reactions, annual risk of tuberculous infection, and the prevalence of tuberculous, BCG screening and tuberculin skin test were performed in 377 children of immigrants from villages to Van city centre. For 351 students(187 male, 164 female) PPD results could be obtained. PPD (0.1ml/5TU) was injected intracutanously after recording of the grade of school, age, sex and number of BCG scares of children had completed. Tuberculin tests was evaluated 72 hours later by ruler. 119(34%) of these students had BCG scars; 98 had single scar, 21 had two scars. 48 of all students had positive reaction to PPD. In students with BCG scar PPD reactivity was 32.8% (n:39) whereas in students without BCG scar this ratio was only 3.9% (n:9). According to these data prevalence of tuberculosis infection for immigrants was found to be 0.9% for 7-9 age group, 7.2% for 10-12 age group and 6.5% for 13- 17 age group. Annual risk ratio was 0.19%, 1.15%, and 1.21% for these age groups respectively. In conclusion, BCG vaccination of immigrant children is insufficient and unexpectedly, rate of PPD positivity of BCG negative children was low.

Keywords: PPD, children of immigrants


Kırsal kesimden Van ili merkezine göç edenlerin çocuklarında PPD sonuçları

Kürşat UZUN1, Mehmet GENCER1, Abdullah GÜLSÜN1, Erkan CEYLAN1, Filiz AĞCA2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Van
2Verem Savaş Dispanseri, Van

Kırsal kesimden Van ili merkezine göç eden ailelerin çocuklarında BCG aşılama oranını, tüberkülin test sonuçlarını, tüberküloz yıllık enfeksiyon riski oranını ve enfeksiyon prevalansını saptamak amacıyla Göçer mahallesinde 377 çocukta BCG taraması ve tüberkülin testi uygulanmıştır. İncelenen çocukların sınıf, yaş, cinsiyet ve BCG skar durumları bir forma kaydedildikten sonra cilt içine 0.1 ml 5 TU PPD uygulandı. Test uygulandıktan 72 saat sonra cetvel yardımı ile değerlendirildi. Bunlardan 351'inin tüberkülin sonuçları okunabildi. Çalışmaya alınan 351 çocuğun 119'unda(%34) BCG skarı vardı. BCG skarı olan çocukların 98'inde tek skar, 21'inde ise 2 skar vardı. Tüberkülin sonucu 10 mm veya üstü pozitif kabul edildiğinde tüm çocukların 48'inde, BCG(+)'lerin 39'unda (%32.8), BCG(-)'lerin 9'unda (%3.9) PPD pozitif idi. Çalışmaya alınan olgular 0-6, 7-9, 10-12 ve 13-17 yaş gruplarına göre enfeksiyon prevalansı 0-6 yaş grubunda 0, 7-9 yaş grubunda %0.9, 10-12 yaş grubunda %7.2 ve 13-17 yaş grubunda %6.5 olarak hesaplandı. Yıllık enfeksiyon riski ise; 7-9 yaş grubunda %0.19, 10-12 yaş grubunda %1.15 ve 13-17 yaş grubunda %1.21 idi. Sonuç olarak göç eden ailelerin çocuklarında aşılamanın yetersiz olduğu ve beklenenin aksine skar negatif çocuklarda PPD pozitişiğinin daha az olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: PPD, göçer çocukları


Kürşat UZUN, Mehmet GENCER, Abdullah GÜLSÜN, Erkan CEYLAN, Filiz AĞCA. Purified protein derivate (PPD) test results in children of families immigrate from villages to centrial van. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 91-95


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale