Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Value of A60 antigen in serodiagnosis of tuberculosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 386-390

Value of A60 antigen in serodiagnosis of tuberculosis

M.Hamdi MUZ, Teyfik TURGUT, Figen DEVECİ, Osman ÖZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Tuberculosis is still an important problem in the world. Because of the sputum culture which results in 45 day the certain diagnosis of tuberculosis can be delayed. Alternative methods for early diagnosis (the recovery of tubercle basilli in sputum or hungry stomach liquid) have been investigated. A60 antigen is present in the cytoplasma of mycobacterium and causes highly immune response, because of this, it is thought that A60 antigen can be useful for serologic diagnosis. The IgG and IgM levels against serum A60 antigen were measured in 21 active and, 20 inactive pulmonary tuberculosis and 22 nonspesific pulmonary infection (totaly 63 cases). Sensitivity and spesifity accoding to different cut-off levels (225U and 254U) were found 80.95%, 71.43% and 81.82%, 86.37% respectively for IgG. Sensitivity and spesifity were found 28.57% and 86.36% respectively for IgM, 66.6% and 100% for direct sputum smear. The sensitivity of IgG was higher than direct sputum sample but its spesifities were more lower. Although different cut-off levels the IgG test was positive in inactive tuberculosis cases and control group, result of the value of the test becomes decreased. The spesifity and the sensitivity of IgM were lower than direct sputum smear. In conclusion, we think that in the diagnosis of active tuberculosis alone the level of IgG can not be enough but it can be a helper method, it is controversial as tuberculin skin test, it must be evaluated with the other findings.

Keywords: A60 antigen, tuberculosis, diagnosis


Tüberküloz tanısında A60 antijeninin yeri

M.Hamdi MUZ, Teyfik TURGUT, Figen DEVECİ, Osman ÖZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olan tüberkülozun (tbc) kesin tanı yöntemi olan kültürün 45 gün gibi uzun bir sürede sonuç vermesi tedaviye başlamayı geciktirmektedir. Erken tanı yöntemi olan, balgam veya mide açlık suyunda direk basil aranmasına alternatif yöntemler araştırılmaktadır. A60 antijeni mikobakterinin sitoplazmasında bulunan ve yüksek oranda immun cevap oluşturan bir antijen olup serolojik tanıda yararlı olacağı düşünülmektedir. 21 aktif akciğer tbc'li, 20 inaktif akciğer tbc'li ve 22 nonspesifik akciğer enfeksiyonu olan (kontrol) toplam 63 olgunun serumunda A60 antijenine karşı meydana gelen IgG ve IgM düzeyleri ölçüldü. Farklı cut-off değerlerine göre (225 Ü ve 254 Ü) IgG için sensitivite sırasıyla %80.95 ve %71.43, spesifitesi sırasıyla %81.82 ve %86.37 olarak bulundu. Sensitivite ve spesifite IgM için %28.57, %86.37, direk yayma için %66.66 ve %100 olarak bulundu. IgG'nin sensitivitesi direkt yaymadan daha yüksek olmakla birlikte spesifitesi daha düşüktü. IgG'nin farklı cut-off değerlerine rağmen inaktif akciğer tbc'lilerde ve kontrol grubunda da pozitif çıkması testin tanıdaki değerini azaltmaktadır. IgM'in ise hem sensitivitesi hemde spesifitesi direkt yaymadan daha düşük olarak bulundu. Sonuç olarak IgG düzeyinin aktif tbc tanısında tek başına yetersiz olacağı, yardımcı bir yöntem olabileceği, tüberkülin deri testi gibi yoruma açık olduğu, diğer bulgularla beraber değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: A60 antijeni, tüberküloz, tanı


M.Hamdi MUZ, Teyfik TURGUT, Figen DEVECİ, Osman ÖZ. Value of A60 antigen in serodiagnosis of tuberculosis. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 386-390

Corresponding Author: M.Hamdi MUZ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Quick Search




 




















 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale