Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 219-223

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin inkomplet rezeksiyonunda sağkalım ve prognostik faktörler

Halis BAŞBAY1, Ali YEĞİNSU1, Akif TURNA1, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Adnan SAYAR1, Zeki GÜNLÜOĞLU1, Mehmet Ali BEDİRHAN1, Atilla GÜRSES1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ana prensip; tümörün çevre dokudan güvenli bir sınırla tam rezeksiyonudur. Bronş güdüğünde tümör mikroinvazyonu olmasının prognoza negatif etkisi henüz tam olarak kanıtlanmamış olsa da, komplet rezeksiyon vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ocak 1993 ve Kasım 1998 tarihleri arasında opere edilen 400 olgudan; bronş güdüğünde tümör bulunduğu için inkomplet rezeksiyon kabul edilen onbeş olgu, retrospektif olarak incelendi. Hastalar ortalama 20.3 ay takip edildi. Operasyondan sonra ampiyem vakalarının yedisinde bronkoplevral fistül (BPF) gelişti. BPF oranı inkomplet rezeksiyon yapılanlarda, komplet rezeksiyon yapılanlara göre daha yüksekti (%26.6 ve %3.7). T faktörü inkomplet rezeksiyon yapılan grupta daha yüksekti. Prognoz komplet rezeksiyon yapılan grupta daha iyi bulundu. İnkomplet rezeksiyon oranı 60 yaş üzerinde daha fazlaydı. Bronş güdüğünde tümör bulunması nedeni ile inkomplet rezeksiyonun prognoza etkisi kötüdür ve ampiyem veya BPF riskini artırır. Daha iyi sonuçlar elde etmek için komplet rezeksiyon zorlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnkomplet rezeksiyon, komplet rezeksiyon, bronkoplevral fistül, ampiyem, sağkalım.


Halis BAŞBAY, Ali YEĞİNSU, Akif TURNA, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Adnan SAYAR, Zeki GÜNLÜOĞLU, Mehmet Ali BEDİRHAN, Atilla GÜRSES. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin inkomplet rezeksiyonunda sağkalım ve prognostik faktörler. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 219-223


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale