Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A COPD case with Paget Von Schroetter syndrome [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 413-417

A COPD case with Paget Von Schroetter syndrome

Demet KARNAK, Deniz KÖKSAL, Oya KAYACAN, Sumru BEDER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara

73 year-old male with COPD and infected bronchiectasis had suffered from swelling and pain in the upper limbs, aggreviating after moderate exertion, for five years. The symptoms of the left handed farmer was prominent in his left limb and had detoriated during the last year. On physical examination; the left arm, forearm and the dorsum of the hand was severely edematous and mildly cyanotic. The left palm temperature was 0.1-0.4°C higher than the right. Adson-hyperadduction test was positive, bilaterally. Thoracic outlet syndome was ascertained by electroneuromyography but cervical rib was never detected on the chest x-ray. On venous Doppler ultrasound, thrombus was fond in left subclavien vein. After teh exclusion of factors to cuase thrombosis, the diagnosis of (Paget-Von Schroetter Syndrome-PVSS) was established. The symptoms resolved after oral anticoagulant therapy and left limb elevation. Effort trombosis of subclavian vein, PVSS, has been considered a primary thrombotic process, but recent experience suggest that it may commonly result from repeated mechanical compressinon. We suggest to keep PVSS in mind when recurrent and/or effort related edema and cyanosis in the upper limb is found.

Keywords: Paget-Von Schroetter Syndrome, subclavian vein thrombosis, effort thrombosis.


Paget Von Schroetter sendrom'lu bir KOAH olgusu

Demet KARNAK, Deniz KÖKSAL, Oya KAYACAN, Sumru BEDER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve infekte bronşiektazi tanılarıyla kliniğimizde izlenen 73 yaşındaki erkek olgu son beş yıldır her iki üst ekstremitesinde tekrarlayan şişlik ve ağrıdan yakınıyordu ve yakınmaları özellikle orta dereceli bir efordan sonra artıyordu. Sol elini kullanan ve çiftçilik yapan hasta şikayetlerinin son bir yıldır sol el ve kolunda daha belirgin olduğunu ifade ediyordou. Fizik incelemede, sol ön kol ve el sırtı belirgin ödemli ve hafif siyanotikti. Avuç içi ısı ölçümleri solda sağa göre 0.1-0.4°C fazlaydı. Adson hiperadduksiyon testi çift taraflı pozitifti. Torasik outlet sendromunun varlığı elektronöromiyografiyle doğrulandı. Ancak radyolojik olarak buna neden olabilecek servikal kosta saptanmadı. Üst ekstremite venöz Doppler ultrasonografisinde, sol subklavyan vende trombüs görüldü. Tromboza neden olacilecek diğer nedenler dışlandıktan sonra, olguya (Paget-Von Schroetter Sendromu-PVSS) tanısı kondu. Oral antikoagülan ve sol kolun elevasyonu ile semptomlar geriledi. Daha önce subklavyan venin eforla gelişen trombozu diğer ismiyle PVSS, primer trombotik bir süreç olarak bilinmekteyken, son çalışmalar bunun genellikle, tekrarlayan olası mekanik basının bir sonucu olabileceğini ileri sürmektedir. Üst ekstremitede tekrarlayan ve eforla artan ödem ve siyanoz varlığında, PVSS'nun akılda tutulması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Paget-Van Schroetter Sendromu, subklavyan ven trombozu, efora bağlı tromboz.


Demet KARNAK, Deniz KÖKSAL, Oya KAYACAN, Sumru BEDER. A COPD case with Paget Von Schroetter syndrome. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 413-417

Corresponding Author: Demet KARNAK


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale