Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Fat Embolism: Case Report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 179-182

Fat Embolism: Case Report

Levent Özdemir1, Erhan Tabakoğlu1, Vuslat Gürlü2, Osman Nuri Hatipoğlu1, Gündeniz Altıay1, İlker Yılmam1, Burcu Özlen1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Turkey
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Turkey

Fat embolism syndrome is a rare disorder which usually may be seen as a complication of long bone trauma. It becomes apparent 24-72 hours after injury with respiratory, neurological, urinary, ocular and cutaneous symptoms and sings. Our case is a 46 years old male patient who evaluated 30 hours after left tibia fracture for confusion, fever, dyspnea, tachypnea and a petechial rash on the anterior chest and anterior axillary folds. Chest radiograph was normal. The patient had hypoxemia and hypocapnia in arterial blood gases measurement. Ventilation perfusion scintigraphy revealed emboli with intermediate probability. No other etiology could be found to explain the state of confusion. Cotton-wool exudates and small haemorrhages were observed in retina. Many fat globules were found in urine samples. After steroid treatment, rapid clinical improvement was observed.

Keywords: bone fracture, fat embolism


YAĞ EMBOLİSİ: OLGU SUNUMU

Levent Özdemir1, Erhan Tabakoğlu1, Vuslat Gürlü2, Osman Nuri Hatipoğlu1, Gündeniz Altıay1, İlker Yılmam1, Burcu Özlen1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Yağ embolisi, genellikle uzun kemik travmasının komplikasyonu olarak ortaya çıkan nadir bir durumdur. Travma sonrası 24 - 72 saat sonra solunum sistemi, santral sinir sistemi, üriner sistem, göz ve deride semptom ve bulgular ile kendini gösterir. 46 yaşındaki erkek olgu, sol tibia fraktürü sonrası 30. saatte konfüzyon, ateş, dispne, taşipne, göğüs ön bölgesi ve ön aksiller hatta peteşiyal döküntü şikayeti ile değerlendirildi. Hastanın antero - posterior akciğer grafisi normaldi, alınan arteryel kan gazında hipoksi-hipokapnisi mevcuttu. Yapılan ventilasyon - perfüzyon sintigrafisi orta ihtimalli emboli olarak değerlendirildi. Bilinç durumunu açıklayacak bir patoloji saptanmadı. Göz dibi muayenesinde retinada eksüdatif alanlar ve küçük kanama odakları, idrar analizinde bol miktarda yağ globülleri saptandı. Steroid tedavisi ile hastanın klinik bulguları hızla düzeldi.

Anahtar Kelimeler: kemik fraktürü, yağ embolisi


Levent Özdemir, Erhan Tabakoğlu, Vuslat Gürlü, Osman Nuri Hatipoğlu, Gündeniz Altıay, İlker Yılmam, Burcu Özlen. Fat Embolism: Case Report. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 179-182

Corresponding Author: Levent Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale