Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The prevalance of occupational asthma in car painters [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 49-53

The prevalance of occupational asthma in car painters

Sibel ÖZKURT1, Mehmet ZENCİR2, Murat HACIOĞLU1, Remzi ALTIN1, Fatma FİŞEKCİ1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli

In our country asthma affects 2-15% of the adult population of which 2-4% has occupational asthma (OA). The data on OA suggest that it is beginning to be a major health problem. One of the jobs OA is most encountered is painting. The employees working in this sector are exposed to isocyanates. We aimed to investigate the frequency of OA among the car painters in Denizli. A modified questionnaire of occupational and enviromental respiratory disease evaluation form of Turkish Thoracic Society and pulmonary function tests (PFT) were applied to 249 of the 270 car painters who accepted to participate in the study. According to the questionnaire results, Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) follow-up was performed on 29 of those 34 who accepted the procedure. The employees were all male with a mean age of 28.5±8.4 ( between 13-51) years. 62.2% of them were stil smoking an average of 12.5±14.0 packages-year. The mean age of the employees to start working was 12.5±1.8 ( 7-24) years and duration of paint exposure was 13.9± 2.3 (2-24 )years. 76.3% of the employees have worked in car painting for an average of 10.2±6.9 years before working in a closed system. The mean PFT measurements were within normal range before and after a day’s work. The most common complaints were dyspnea (14.9%), cough (13.3%) and wheezing (10.8%). The diagnosis of OA was made by symptoms in 55 employees (22.1%), FEV1 in 1 employee (0.4%) and PEFR in 4 employees (1%). The rate of diagnosis by using PEFR follow-up was low because the measurements were not obtained in desired levels. In OA prevalence investigation, PEFR follow-up and non-specific bronchial provocation tests (NSBPT) as well as questionnaire applications provide valid results.

Keywords: occupational asthma, car painter, isocyanate


Oto boyacılarında mesleksel astım sıklığı

Sibel ÖZKURT1, Mehmet ZENCİR2, Murat HACIOĞLU1, Remzi ALTIN1, Fatma FİŞEKCİ1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli

Ülkemizde erişkinlerde astım %2-4 oranında görülmektedir ve erişkin astımının da %2-15'i mesleksel astım (MA)dır. MA hakkındaki bilgiler, hastalığın arttığı ve büyük bir sağlık problemi olmaya başladığı yönündedir. MA'ın en sık görüldüğü iş kollarından biri de boya sektörüdür. Bu sektörde çalışan işçilerde izosiyanatlara maruziyet söz konusudur. Denizli'deki oto boyacılarında mesleksel astım sıklığını araştırmayı amaçladık. Toplam 270 oto boyacısından çalışmaya katılmayı kabul eden 249 kişiye Toraks Derneği Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Değerlendirme Formu modifiye edilerek hazırlanan anket uygulandı ve solunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. Anket sonuçlarına göre Peak Expiratory Flow Rate (PEFR) takibi gereken 34 kişiden kabul eden 29'una 2. aşama olarak PEF takibi yapıldı. Tümü erkek olan işçilerin yaş ortalaması 28.5±8.4 (13-51) yıl idi ve %62.2'si halen ortalama 12.8±14.0 paket-yıl sigara içmekteydi. Çalışmaya başlama yaşı ortalaması 12.5±1.8 (7-24) yıl, maruziyet süresi ortalaması 13.9± 2.3 (2-24) yıl olarak hesaplandı. İşçilerin %76.3'ü kapalı sistemden önce de oto boya işinde ortalama 10.2±6.9 yıl çalışmıştı. SFT parametre ortalamaları çalışma gününde iş öncesi ve sonrasında normal sınırlarda idi. İşçilerde en sık karşılaşılan yakınma nefes darlığı (%14.9), öksürük (%13.3) ve hırıltılı solunum (%10.8) idi. MA tanısı semptomlara göre %22.1 (55 işçi), FEV1'e göre %0.4 (1 işçi), PEF takibine göre %1.6 (4 işçi) oranında kondu. PEF takibine göre elde ettiğimiz oranın düşüklüğü PEF takibinin sonuçlarının istenen düzeyde elde edilememesine bağlı olabilir. MA prevalans araştırmalarında anket uygulanmasının yanı sıra olguların PEF takipleri ve non-spesifik bronş provokasyon testlerinin (NSBPT) yapılması daha doğru sonuçların elde edilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: mesleksel astım, oto boyacısı, izosiyanat


Sibel ÖZKURT, Mehmet ZENCİR, Murat HACIOĞLU, Remzi ALTIN, Fatma FİŞEKCİ. The prevalance of occupational asthma in car painters. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(2): 49-53

Corresponding Author: Sibel ÖZKURT


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale