Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical and Social Features of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 3-6

Clinical and Social Features of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu2, Ahmet İlvan2, Erdoğan Kunter2, Kamil Cerrahoğlu2, Tezer Haznedaroğlu1
1Gata Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

We aimed to obtain descriptive data about patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in this study. We evaluated descriptive data (smoking habits, education, economic status, living condition, using regular medications, etc.), and hospital admissions of by 97 patients (33 female, 64 male) with COPD means of a standard evaluation form that includes 20 questions. The mean age was 65,4 ± 9,6 years, smokers ratio was 23,7%. Education level was high school or university in 81,4% of the patients, and 77,4% of the patients had an income of more than 100 million TL/month. Most of the cases (79,4%) take medicine regularly. Of these, 44,3% of patient had nebulizator, 11,3% used domiciliar oxygen and 5,2% oxygen concentrator. The number of hospital routine admission of 55,7% is 1-5 per year and the number of emergency admission of 38,1% is 1-4 times per year. The mean hospitalization time 21,91 ± 3,8 days and 36,4% of cases is received hospital treatment more than 20 days. In conclusion, we determined that our patients hadnOt been very bad socia-economic status and took their medicine regularly, but some of them smoke still and they had inadequately medical equipment.

Keywords: COPD, socio-economic, demographic.


KOAH'lı Olgularımızın Klinik ve Sosyal Özellikleri

Oğuzhan Okutan1, Zafer Kartaloğlu2, Ahmet İlvan2, Erdoğan Kunter2, Kamil Cerrahoğlu2, Tezer Haznedaroğlu1
1Gata Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarımızın sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerini belirlemeyi amaçladık. Çalışmaya 33 kadın, 64 erkek toplam 97 KOAH'lı hasta alındı. Bu hastaların özelliklerini belirlemeye yönelik 20 sorudan oluşan değerlendirme formları doktor tarafından dolduruldu. Olgularımızın sigara içimi, eğitim, ekonomik durum, yaşam ortamı, ilaç kullanımı, evdeki sağlık kolaylıkları (oksijen tüpü ve/veya nebülizatör cihazı) ve hastaneye başvuruları değerlendirildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 65,4 ± 9,6 yıl ve sigara içme oranı %23,7 idi. Olgularımızın tümünün sağlık güvencesine sahip olduğunu, %81,4'nün orta eğitim veya üniversite mezunu, % 77,4'ünün aylık gelirinin 100 milyon'un üzerinde olduğunu saptadık. Olgularımızın %79,4'ü düzenli olarak ilaç kullanıyordu. Sağlık kolaylıkları değerlendirildiğinde, %44,3'ünün evinde nebülizatör cihazı, %11,3'ünde oksijen tüpü ve %5,2'sinde oksijen konsantratörü bulunuyordu. Hastalarımızın %55,7'sinin bir yıl içinde 1-5 defa göğüs hastalıkları polikliniğine baş vurduğu, %38,1'inin 1-4 kez acil servise başvurduğu anlaşılmaktadır. Olgularımızın hastanede yatış süreleri ortalama 21,91 ± 3,8 gün ve 20 günden daha uzun süre yatan hastaların oranı %36,4 olarak bulundu.Sonuç olarak, KOAH'lı hastalarımızın sosyo-ekonomik durumlarının çok kötü olmadığını, çoğunluğunun düzenli ilaç kullandığını, ancak bir kısmının halen sigara içtikleri ve evlerinde yeteri kadar sağlık kolaylığına sahip olmadıklarını belirledik.

Anahtar Kelimeler: KOAH, sosyoekonomik, demografik.


Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu, Ahmet İlvan, Erdoğan Kunter, Kamil Cerrahoğlu, Tezer Haznedaroğlu. Clinical and Social Features of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 3-6

Corresponding Author: Oğuzhan Okutan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale