Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Tongue tuberculosis secondary to pulmonary tuberculosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 26-28

Tongue tuberculosis secondary to pulmonary tuberculosis

Sevim DÜZGÜN1, Ümmühan BAYRAM1, Ahmet SELVİ1, Sinem GÜNGÖR1, Ebru DAMADOĞLU1, Adnan YILMAZ1
SSK Sureyyapasa Center for Chest Diseases and Thoracic Surgery. ISTANBUL, TURKEY

Tongue tuberculosis is very rare and has been described in single cases only. In this article a 45 year old male with tongue tuberculosis secondary to pulmonary tuberculosis is presented. He was admitted to our center with two months history of a painful ulcerated lesion on his tongue and respiratory symptoms. His chest radiograph showed bilateral infiltrates and multiple cavities in the upper and middle lung fields. Tongue biopsy revealed granuloma typical for tuberculosis. His sputum smear was positive for acid fast bacilli. He was started on a regimen of isoniazide, rifampicine, pyrazinamide and ethambutol. The tongue completely healed within a month. In conclusion, tuberculosis should be taken into consideration in differential diagnosis of chronic tongue lesions.

Keywords: tuberculosis, tongue, pulmonary


Akciğer tüberkülozuna sekonder dil tüberkülozu

Sevim DÜZGÜN1, Ümmühan BAYRAM1, Ahmet SELVİ1, Sinem GÜNGÖR1, Ebru DAMADOĞLU1, Adnan YILMAZ1
SSK Sureyyapasa Center for Chest Diseases and Thoracic Surgery. ISTANBUL, TURKEY

Dil tüberkülozu çok nadirdir ve sadece tek olgular olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda, 45 yaşında akciğer tüberkülozuna ikincil dil tüberkülozlu erkek hasta sunulmuştur. Hasta 2 aydır devam eden dilde ağrılı ülseröz lezyon ve solunum sistemi yakınmaları ile merkezimize başvurdu. Göğüs röntgenogramı üst ve orta akciğer alanlarında bilateral infiltrasyonlar ve çok sayıda kavite gösteriyordu. Dil biyopsisi tüberküloz için tipik granulom saptadı. Balgam yayma incelemesi aside dirençli basil açısından pozitif idi. Hastaya izoniazid, rifampisin, etambutol ve pirazinamid içeren tedavi rejimi başlandı. Dil 1 ay içinde tam olarak iyileşti. Sonuç olarak, kronik dil lezyonlarının ayırıcı tanısında tüberküloz da düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: akciğer, dil, tüberküloz


Sevim DÜZGÜN, Ümmühan BAYRAM, Ahmet SELVİ, Sinem GÜNGÖR, Ebru DAMADOĞLU, Adnan YILMAZ. Tongue tuberculosis secondary to pulmonary tuberculosis. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 26-28


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale