Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Rare Cause of Hemoptysis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 84-87

A Rare Cause of Hemoptysis

Abdullah Çiftçi, Levent Özdemir, Osman Nuri Hatipoğlu, Tuncay Çağlar
Chest Disease Deparment, Trakya University Medical Faculty

Hemoptysis is a bleeding in the respiratory system together with a cough. Common causes of hemoptysis are bronchitis, lung cancer, bronchiectasis, pulmonary tuberculosis, pulmonary embolism and pneumonia.
A 67-year old patient was diagnosed to have pepticulcus who was suffering from melana and hematemesis, and then hemoptysis developed while he was being treated in gastroenterology clinic. Because of this, we consultated him. In his case history, diabetes, hypertension, and a coronary bypass operation 3 years ago were available. In the chest radiograph, a homogenous and smooth-edged lesion sized 535 cm was observed on the periphery of the right lung. In the computerized tomography, lung fistulization and thrombosed fluid collection that is making pressure on the heart was observed on the right lung.
The patient was operated in the cardiovascular surgery, and as a result of the rupture of the saphen graft that was placed during the bypass operation, right lung fistulization and hemoptysis developed. Thus, we found it appropriate to present this case as a rare cause of hemoptysis.

Keywords: hemoptysis, bypass


Nadir Bir Hemoptizi Nedeni

Abdullah Çiftçi, Levent Özdemir, Osman Nuri Hatipoğlu, Tuncay Çağlar
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Hemoptizi solunum sisteminden öksürükle beraber kan gelmesidir. Sık nedenleri akut bronşit, bronş kanseri, bronşektazi, akciğer tüberkülozu, akciğer embolisi, pnömonidir.
Altmış yedi yaşında erkek hasta melena ve hematemez yakınması ile peptik ülser tanısı ile gastroenteroloji kliniğinde takip edilirken hemoptizi gelişmesi üzerine konsülte edildi. Özgeçmişinde diyabet, hipertansiyon ve 3 yıl önce koroner baypas operasyonu mevcuttu. Akciğer grafisinde sağ akciğer parakardiyak alanda homojen, düzgün sınırlı 535 cm’lik lezyon saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde kalbe bası yapan tromboze sıvı koleksiyonu ve akciğer fistülizasyonu gözlendi.
Kalp damar cerrahisi tarafından operasyona alınan, koroner baypas operasyonunda konulan safen greftinin rüptürü sonucu sağ akciğere fistülizasyonu ile ortaya çıkan nadir bir hemoptizi nedeni olarak olgumuzu sunmaya uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: hemoptizi, baypas


Abdullah Çiftçi, Levent Özdemir, Osman Nuri Hatipoğlu, Tuncay Çağlar. A Rare Cause of Hemoptysis. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 84-87

Corresponding Author: Abdullah Çiftçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale