Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Castleman's Disease: Due to a rare interlobar location [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 109-112 | DOI: 10.5505/solunum.2012.54771  

Castleman's Disease: Due to a rare interlobar location

Ayşen Taslak Şengül1, Yurdanur Süllü2, Meftun Ünsal3, Ahmet Başoğlu1
1Ondokuz Mayıs University, Medical School, Department Of Thoracic Surgery, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Medical School, Department Of Pathology, Samsun, Turkey
3Ondokuz Mayıs University, Medical School, Department Of Chest Diseases And Tuberculosis, Samsun, Turkey

Castleman’s disease is a rare benign disease with an unknown etiology. It is also called the angiofollicular lymph node hyperplasia or giant lymph node hyperplasia. Although it is more common in adults, it can be seen at any age starting from childhood.
It is more commonly observed in the thorax, but it can be found anywhere in the body. It is usually localized in the middle or anterior mediastinum. Castleman’s disease should be differentiated from other mediastinal autoimmune or neoplastic diseases. With the review of the literature, we hereby introduce a case of Castleman’s disease excised from the interlobar area, which is a rare location for this disease.

Keywords: Castleman’s disease, lymphadenopathy, thoracotomy


Castleman Hastalığı: Nadir interlober yerleşim nedeniyle

Ayşen Taslak Şengül1, Yurdanur Süllü2, Meftun Ünsal3, Ahmet Başoğlu1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Samsun

Castleman hastalığı, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve nadir görülen benign bir hastalıktır. Anjiyofoliküler lenf nodu hiperplazisi veya dev lenf nodu hiperplazisi olarak da adlandırılır. Erişkinlerde sık olmasına karşılık çocukluktan itibaren her yaşta görülebilmektedir.
Sıklıkla toraksa yerleşmekle beraber tüm vücutta bulunabilir. Genellikle orta ve ön mediastende lokalizedir. Mediastinal otoimmün ve neoplastik hastalıklardan ayırt edilmesi gerekir. Burada, nadir bir yerleşim yeri olarak interlober bölgeden eksize ettiğimiz bir Castlamen hastalığı olgusunu, literatür bilgileri eşliğinde sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, lenfadenopati, torakotomi


Ayşen Taslak Şengül, Yurdanur Süllü, Meftun Ünsal, Ahmet Başoğlu. Castleman's Disease: Due to a rare interlobar location. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 109-112

Corresponding Author: Ayşen Taslak Şengül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale