Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Tuberculous lymphadenitis in abdominal and pelvic lymph nodes [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 80-84

Tuberculous lymphadenitis in abdominal and pelvic lymph nodes

Hilal ERMİŞ1, Münire GÖKIRMAK1, Ayşe KAFKASLI2, Zehra BOZDAĞ3, Tamer BAYSAL4
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, MALATYA
3İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, MALATYA,Türkiye
4İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

Tuberculous lymphadenitis presents with painless enlargement commonly in cervical and to a lesser degree in supraclavicular and axillary lymph nodes. Patients are usually asymptomatic and the disease is diagnosed during physical examination or radiological imaging performed for another reason. Sixty-years old woman presenting with urinary incontinance and vaginal cuff prolapsus was operated. Intraoperatively, multiple conglomerated lymphadenopathies were observed in abdominal and pelvic region. Examination of biopsy specimens obtained from these lymph nodes revealed tuberculous lymphadenitis. When the patient was questioned again, it was learned that she had obscure abdominal pain and anorexia previously. PPD test revealed an induration of 50x35 mm. After two months of antituberculous therapy, a slight regression was observed in the size of lymph nodes at abdominal CT. Altough this case was diagnosed coincidentally, it shows that abdominal tuberculous lymphadenitis must also be kept in mind in differential diagnosis, in patients presenting with obscure abdominal symptoms or in whom imaging techniques revealed enlargment of abdominal lymph nodes.

Keywords: abdominal tuberculosis, tuberculous lymphadenitis


Abdominal ve pelvik lenf nodlarında tüberküloz lenfadenit

Hilal ERMİŞ1, Münire GÖKIRMAK1, Ayşe KAFKASLI2, Zehra BOZDAĞ3, Tamer BAYSAL4
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, MALATYA
3İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, MALATYA,Türkiye
4İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

Tüberküloz lenfadenit, daha çok servikal, daha az oranda da aksiller ve supraklaviküler lenf bezlerinde ağrısız büyüme ile kendini gösterir. Genellikle asemptomatiktir; ancak hastanın şişlik yakınması ile başvurması sonucu tanıya gidilir. Bazen de herhangi bir nedenle çekilen radyolojik görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen fark edilir. Altmış yaşında kadın hasta, idrar inkontinansı ve vajen cuff prolapsusu nedeniyle operasyona alındı. Operasyon sırasında batında ve pelvik bölgede yaygın konglomere lenf nodları tespit edilen hastadan alınan biyopsi sonucu tüberküloz lenfadenit olarak rapor edildi. Sonucun belirlenmesinden sonra yapılan sorgulamada hastanın müphem karın ağrıları ve iştahsızlığı olduğu öğrenildi. Tüberkülin cilt testinde endurasyon 50 x 35 mm olarak ölçüldü. İki aylık antitüberküloz tedavi sonrası çekilen abdominal bilgisayarlı tomografisinde, lenf nodlarında hafif regresyon saptandı. Bu olgu, tesadüfen saptanmış olmakla beraber, minimal abdominal semptomları olan ya da görüntüleme yöntemleri ile abdominal lenf bezlerinde büyüme saptanan hastalarda, ayırıcı tanıda tüberküloz lenfadenitin de düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: abdominal tüberküloz, tüberküloz lenfadenit


Hilal ERMİŞ, Münire GÖKIRMAK, Ayşe KAFKASLI, Zehra BOZDAĞ, Tamer BAYSAL. Tuberculous lymphadenitis in abdominal and pelvic lymph nodes. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 80-84

Corresponding Author: Hilal ERMİŞ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale