Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Occult Non-Small Cell Carcinoma of the Lung Detected During an Operation For Spontaneous Pneumothorax [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 191-193 | DOI: 10.5152/solunum.2013.038  

Occult Non-Small Cell Carcinoma of the Lung Detected During an Operation For Spontaneous Pneumothorax

Taner Öztürk1, Özgür Samancılar1, Kenan Can Ceylan1, Ozan Usluer1, Sülün Ermete2, Şeyda Örs Kaya1
1Department Of Thoracic Surgery, Dr. Suat Seren Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Izmır, Turkey.
2Department Of Pathology, Dr. Suat Seren Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Izmır, Turkey.

Spontaneous pneumothorax is very rarely seen in primary lung cancer and the incidence is between 0.03-0.05%. In this study, a 38-year-old male patient admitted with spontaneous pneumothorax who was also diagnosed as non-small cell lung cancer during the operation was presented and the relationship between spontaneous pneumothorax and lung cancer was examined.

Keywords: Pneumothorax, non-small cell carcinoma of the lung, wedge resection


Spontan Pnömotoraks Nedeniyle Opere Edilen Hastada Saptanan Gizli Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu

Taner Öztürk1, Özgür Samancılar1, Kenan Can Ceylan1, Ozan Usluer1, Sülün Ermete2, Şeyda Örs Kaya1
1Dr. Suat Seren Göğüs Hast. Ve Cerr. Eğt. Ve Arşt. Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Dr. Suat Seren Göğüs Hast. Ve Cerr. Eğt. Ve Arşt. Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Primer akciğer karsinomunda spontan pnömotoraks oldukça nadir olarak görülür ve insidansı %0,03-0,05 arasındadır. Bu çalışmada spontan pnömotoraks nedeniyle kliniğimize başvuran ve operasyon esnasında aynı zamanda küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konulan, 38 yaşındaki erkek olgu sunulmakta ve spontan pnömotoraks ile akciğer kanseri arasındaki ilişki irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, wedge rezeksiyon


Taner Öztürk, Özgür Samancılar, Kenan Can Ceylan, Ozan Usluer, Sülün Ermete, Şeyda Örs Kaya. Occult Non-Small Cell Carcinoma of the Lung Detected During an Operation For Spontaneous Pneumothorax. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 191-193

Corresponding Author: Taner Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale