Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Resection for metachronous lung cancer developing after pneumonectomy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 76-79

Resection for metachronous lung cancer developing after pneumonectomy

A. Erdal TAŞÇI1, Dida MARAŞLI1, Çağatay TEZEL1, M.Suat PATLAKOĞLU1, Turhan ECE2
1Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

The mortality and morbidity of resection for metachronous cancer after pneumonectomy is controversial. Operation of the contralateral lung is often contraindicated. A 78 years old man staged as T3N1M0 who underwent left-sided pneumonectomy was found to have a second primary tumor during follow-up after 19 years. The patient was prediagnosed as metachronous cancer and a muscle sparing right anterolateral thoracotomy was done. A mass of 3x2x2 cm located at the right basal superior segment involving visceral pleura was resected by superior segmentectomy and an apical bulla found at the apex was also resected. Mediastinal and hilar nodal dissection was done. The postoperative histopathological diagnosis of the mass was moderately differentiated squamous carcinoma and the lymph nodes were pathologically reported as lymphoid hyperplasia. The patient’s drainage was removed on postoperative third day. He has been follow-up for the last 2 years and no relapse or metastasis is detected since then. The role of resection in a case developing metachronous cancer after 19 years following pneumonectomy was discussed in view of literature.

Keywords: lung cancer, metachronous, pneumonectomy, segmentectomy.


Pnömonektomi sonrası gelişen metakron akciğer kanserinde rezeksiyon

A. Erdal TAŞÇI1, Dida MARAŞLI1, Çağatay TEZEL1, M.Suat PATLAKOĞLU1, Turhan ECE2
1Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Pnömonektomi sonrası gelişen metakron kanser için yapılan rezeksiyonun mortalitesi ve morbiditesi tartışmalıdır. Kalan akciğerde operasyon sıklıkla kontraendike kabul edilmektedir. 78 yaşında erkek hastaya 19 sene önce akciğer kanseri nedeniyle sol pnömonektomi yapılmış olup hasta T3N1M0 olarak evrelendirilmiştir. Takipler sırasında yapılan rutin kontrolde 19 yıl sonra hastada ikinci bir primer tümör tespit edilmiştir. Metakron kanser ön tanısı ile hastaya sağ anterolateral kas koruyucu torakotomi yapılmış olup sağ alt lob superior segmentte 3x2x2 cm boyutlarında visseral plevraya uzanan kitle superior segmentektomi ile çıkarılmıştır ve apikalde tespit edilen bül rezeke edilmiştir. Mediastinel ve hiler nodal diseksiyon yapılmıştır. Postoperatif histopatolojik tanı orta derecede diferansiye epidermoid karsinom, lenf nodları ise reaktif lenfoid hiperplazi olarak rapor edilmiştir. Postoperatif dreni 3. gün çekilen hasta 2 yıldır takipte olup nüks veya metastaz saptanmamıştır. Pnömonektomiyi takiben 19 yıl sonra metakron kanser gelişen olgumuzda rezeksiyonların rolü literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, metakron, pnömonektomi, segmentektomi


A. Erdal TAŞÇI, Dida MARAŞLI, Çağatay TEZEL, M.Suat PATLAKOĞLU, Turhan ECE. Resection for metachronous lung cancer developing after pneumonectomy. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(2): 76-79


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale