Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Antiphospholipid syndrome two patients with pulmonary complication [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 251-254

Antiphospholipid syndrome two patients with pulmonary complication

Kürşat UZUN1, Mehmet SAYARLIOĞLU2, İsmail ZEHİR1, Cevat TOPAL2, Ahmet DURMUŞ2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Antiphospholipid syndrome (APS) is characterized by recurrent arterial, venous thromboses, recurrent spontaneous abortions, thrombocytopenia and neuropsychiatric manifestations such as dementia, psychiatric features, migraine, epilepsy and chorea . The most common pulmonary manifestations are pulmonary embolism, and pulmonary hypertension secondary to recurrent pulmonary emboli. In this case report, we present 19 and 25 years-old females who have diffuse bilateral infiltrates on chest radiography with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. The first case had never been pregnant. The second case was admitted to the hospital because of abortus at 30 weeks’gestation in the first pregnancy. Both cases had fever with shortness of breath at rest and minimal exercise. Chest radiography of each patients revealed diffuse bilateral pulmonary infiltrates. Antiphospholipid antibodies were positive in two patients. The second case died because of respiratory failure. The first case improved with diuretic and anticuagulan treatment. As a conclusion, the identification of the APS is clinically important because of the risk of recurrent thrombosis and the need for antithrombotic therapy in young females with diffuse bilateral pulmonary infiltrates.

Keywords: Antiphospholipid syndrome, pulmonary infiltrates.


Antifosfolipid sendromu akciğer komplikasyonu ile seyreden iki olgu

Kürşat UZUN1, Mehmet SAYARLIOĞLU2, İsmail ZEHİR1, Cevat TOPAL2, Ahmet DURMUŞ2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Antifosfolipid sendromu (AFS); tekrarlayan arteriyel-venöz emboliler, rekürren spontan abortus, trombositopeni ve demans, psikiatrik değişiklikler, migren, epilepsi ve korea gibi nöropsikiatrik belirtiler ile karakterizedir. Ayrıca tekrarlayan emboliler ve buna bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyon en sık akciğer komplikasyonlarıdır. Bu olgu sunumunda akciğer grafisinde yaygın iki taraflı akciğer infiltrasyonu gösteren ve sistemik lupus eritematosusa (SLE) eşlik eden antifosfolipid sendromlu iki genç kadın olguyu sunuyoruz. Hastalarımızdan ilki 19 yaşında ve hiç doğum yapmamış, ikincisi ise primipar ancak ilk gebeliğinin 30. haftasında ölü doğum yapmıştı. Her iki olguda istirahatte ve minimal egzersizle gelen nefes darlığı, ateş, akciğer grafisinde bilateral yaygın akciğer infiltrasyonu vardı. Yapılan laboratuar incelemede antikardiolipin antikorları pozitif bulundu. İkinci olgumuz solunum yetmezliği sonucu kaybedildi. Birinci olgumuz ise diüretik ve antikoagülan tedavisi ile düzeldi. Sonuç olarak her iki olgumuzun klinik ve radyolojik özellikleri; genç kadınlarda antifosfolipid antikor araştırılmasının erken tedaviye başlanması açısından mortalite ve morbiditeyi azaltmada faydalı olacağını hatırtlatıyor.

Anahtar Kelimeler: Antifosfolipid sendromu, akciğer infiltrasyonu.


Kürşat UZUN, Mehmet SAYARLIOĞLU, İsmail ZEHİR, Cevat TOPAL, Ahmet DURMUŞ. Antiphospholipid syndrome two patients with pulmonary complication. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 251-254


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale