Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchoalveolar lavage analysis of a patient who developed bleomycin induced alveolitis and fibrosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 22-26

Bronchoalveolar lavage analysis of a patient who developed bleomycin induced alveolitis and fibrosis

A. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU1, Gönül AYDIN1, Hakan ÖZKARDEŞ2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Bleomycin is a cytotoxic antibiotic that accumulates in the lung and causes interstitial fibrosis. The induction of alveolitis and interstitial fibrosis is caused by the production of reactive oxygen metabolites due to the direct toxic effect of bleomycin as well as cytokines and other mediators secreted by the lymphocytes, alveolar macrophages and epithelial cells that migrate into the site as part of the inflammatory process. We isolated lung cells in a seminomatous testis tumor case who developed interstitial fibrosis during combination chemotherapy including bleomycin by means of the bronchoalveolar lavage (BAL) method. The cell profile was determined by flowcytometric analysis of the isolated cells stained with two-color fluorescence monoclonal antibodies against T lymphocytes (CD3+, CD4+, CD8+), B lymphocytes, natural killer (NK) cells and macrophages. As transbronchial biopsy and BAL sampling revealed pulmonary fibrosis the patient was put on corticosteroid therapy. Changes in the cell profile after treatment was determined by repeat BAL sampling and flowcytometric analysis. The pre- and posttreatment BAL CD3, CD4, CD8, B lymphocyte and macrophage distributions were similar with those of the healthy BAL cell profile, while a significant increase was present in the NK cell population (13.9 %) that persisted after treatment (16.8 %). This persistent increase in the NK cell population despite therapy suggested that these cells may have a significant impact on bleomycin induced pulmonary fibrosis.

Keywords: Interstitial pulmonary fibrosis, Bleomycin, Natural killer cells.


Bleomisine bağlı alveolit ve akciğer fibrozisi gelişen bir olgunun bronkoalveoler lavaj hücre analizi

A. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU1, Gönül AYDIN1, Hakan ÖZKARDEŞ2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Bleomisin, akciğerde birikimi sonucunda interstisyel fibrozise neden olan sitotoksik bir antibiyotiktir. Alveolit ve interstisyel fibrozisin gelişiminde bleomisinin doğrudan toksik etkisine bağlı olarak açığa çıkan reaktif oksijen metabolitlerinin yanısıra inflamatuvar reaksiyonun bir parçası olarak ortama göç eden lenfosit, makrofaj ve epitel hücrelerinden salınan sitokinlerin de rolü vardır. Seminomatöz testis tümörü tanısı ile bleomisin içeren kemoterapi almakta iken interstisyel akciğer fibrozisi saptanan bir olguda, bronkoalveoler lavaj (BAL) yöntemi ile izole edilen hücreler T lenfosit (CD3+, CD4+, CD8+), B lenfosit, doğal öldürücü (natural killer- NK) hücre ve makrofajlara özgül iki-renkli şoresan monoklonal antikorlarla boyandı ve şovsitometrik yöntemle hücre profili değerlendirildi. Transbronşial biyopsi ve BAL sonuçları alveolit ve akciğer fibrozisi ile uyumlu bulunan hastaya kortikosteroid tedavisi başlandı. Tedavi sonrasında elde edilen BAL hücreleri yeniden şovsitometrik yöntemle incelendi. Sağlıklı birey değerleri ile karşılaştırıldığında; tedavi öncesi ve sonrası BAL örneklerinde CD3, CD4, CD8, B lenfosit, makrofaj hücre dağılımı, sağlıklı grup BAL değerleri ile aynı düzeylerdeyken, NK hücre popülasyonunda sağlıklı bireylere göre belirgin yükseklik saptandı (% 13.9) ve bu yüksekliğin tedavi sonrasında da sürdüğü gözlendi (% 16.8). Kortikosteroid tedavisine karşın devam eden NK hücre yüksekliği ilaca bağlı akciğer fibrozisi gelişiminde bu hücrelerin önemli rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner interstisyel fibrozis, Bleomisin, Natural killer hücreler.


A. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU, Gönül AYDIN, Hakan ÖZKARDEŞ. Bronchoalveolar lavage analysis of a patient who developed bleomycin induced alveolitis and fibrosis. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 22-26


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale