Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The correlation between the distant metastases and clinical evaluation in lung cancer patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 9-13

The correlation between the distant metastases and clinical evaluation in lung cancer patients

Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Devrim TAŞKIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

The relationship between metastatic organ-specific abnormalities and distant metastases is controversial. The study included 131 lung cancer patients with distant metastases. Hundred and six patients (80.9%) were non-small cell lung cancer and 25 (19.1%) were small-cell lung cancer. Of the whole patients with distant metastases, 63 (48.1%) had bone, 27 (20.6%) liver, 24 (18.4%) brain and remainders (12.9%) had surrenal, lung, skin and intraabdominal – cervical lymph node metastases. Organ specific symptoms, physical examination findings and laboratory data were detected in 39.7% (25/63) patients with bone metastases, in 54.2% (13/24) patients with brain metastases, in 37.1% (10/27) patients with liver metastases. Sensitivity of prediction of clinical evaluation of the patients, for putting forward bone, liver and brain metastases were 39.7% , 37.1% , 54.2% , specificity 79.4%, 82.7% , 94.4% positive predictive value 64.1% , 35.7% , 68.4% , negative predictive value 58.7% , 83.5% , 90.2% and likelihood value 1.9 , 2.1 , 9.7 respectively. As a result, in lung cancer patients with bone and liver metastases, clinical evaluation of organ-specific symptoms, physical findings and laboratory data were not so effective to predict distant metastases.

Keywords: clinical evaluation, lung cancer, metastases, staging


Akciğer kanserli hastalarda akciğer dışı metastaz ile klinik değerlendirmenin ilişkisi

Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Devrim TAŞKIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Akciğer kanserli hastalarda uzak metastazlara özgül semptom ve bulgular ile metastaz varlığı arasındaki ilişki tartışmalı bir konudur. Çalışmamıza akciğer kanseri tanısı alan ve uzak metastazı olan 131 akciğer kanserli olgu alınmıştır. Hastaların 106 (%80.9)'sı küçük hücreli dışı akciğer kanseri, 25 (%19.1)'i ise küçük hücreli akciğer kanseri idi. Uzak metastazı olan hastaların 63 (%48.1)'ünde kemik metastazı, 27 (%20.6)'sinde karaciğer metastazı, 24 (%18.4)'ünde ise beyin metastazı ve diğerlerinde (%12.9) ise surrenal, karşı akciğer, cilt, intraabdominal ve servikal lenf bezleri metastazı vardı. Uzak metastazı olan hastalar içinde, kemik metastazı olanların %39.7 (25/63)'sinde, beyin metastazı olanların %54.2 (13/24)'sinde ve karaciğer metastazı olanların ise %37.1 (10/27)'inde organa özgül semptomlar, fizik muayene ve laboratuvar bulguları müspet olarak saptandı. Klinik değerlendirmenin, kemik, karaciğer ve beyin metastazlarını tahmin etmedeki sensitiviteleri sırasıyla %39.7, %37.1, %54.2, spesifisiteleri %79.4, %82.7, %94.4, pozitif prediktif değerleri %64.1, %35.7, %68.4, negatif prediktif değerleri %58.7, %83.5, %90.2, ve likelihood değerleri 1.9, 2.1, ve 9.7 olarak bulundu. Akciğer kanserli hastaların uzak metastaz varlığı açısından sadece organa özgül semptom, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile değerlendirilmesinin, özellikle kemik ve karaciğer metastazlarında yeterli olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, evreleme, klinik değerlendirme, metastaz


Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Devrim TAŞKIN. The correlation between the distant metastases and clinical evaluation in lung cancer patients. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 9-13

Corresponding Author: Ahmet Selim YURDAKUL


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale