Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Case of Legionella Pneumonia with Pleuropericardial Effusion [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 187-190 | DOI: 10.5152/solunum.2013.037  

A Case of Legionella Pneumonia with Pleuropericardial Effusion

Berna Botan Yıldırım, Asiye Kanbay, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
Ataturk Training And Research Hospital, Chest Department, Ankara

Multi-organ involvement is common in Legionella infections. In this paper, a 72-year-old female patient with pleuropericardial involvement, renal tubular dysfunction and impaired mental status, diagnosed as Legionella infection with the positive urinary Legionella antigen is presented since pericardial involment of Legionella is rarely seen.

Keywords: Legionella pneumonia, pleurisy, pericardial effusion, letargy, renal tubular disfunction


Plöroperikardial Efüzyonla Başvuran Legionella Pnömonili Bir Olgu

Berna Botan Yıldırım, Asiye Kanbay, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

Lejyonella enfeksiyonlarında çoklu-organ tutulumu sıklıkla görülmektedir. Bu yazıda, kliniğimize başvuran 72 yaşında bir bayan hastada, plöroperikardial tutulum, tübüler disfonksiyon, mental durum bozukluğu ile seyreden ve idrarda Lejyonella antijeni pozitif saptanarak tanı konulan Lejyonella olgusu, perikardial tutulumun nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Legionella pnömonisi, plörezi, perikardial efüzyon, letarji, renal tübüler disfonksiyon


Berna Botan Yıldırım, Asiye Kanbay, Ayşegül Karalezli, Hatice Canan Hasanoğlu. A Case of Legionella Pneumonia with Pleuropericardial Effusion. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 187-190

Corresponding Author: Berna Botan Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale