Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Right Pulmonary Artery Interruption: A Case Report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 123-126 | DOI: 10.5152/solunum.2013.023  

Right Pulmonary Artery Interruption: A Case Report

Zekiye Ruken Yüksekkaya Çelikyay1, Çağlar Deniz1, Ayşe Yılmaz2, Fatih Çelikyay1, Orhan Önalan3
1Department Of Radiology, Gaziosmanpaşa University Facuty Of Medicine, Tokat, Turkey
2Department Of Chest Disease, Gaziosmanpaşa University Facuty Of Medicine, Tokat, Turkey
3Department Of Cardiology, Gaziosmanpaşa University Facuty Of Medicine, Tokat, Turkey

Right pulmonary artery interruption is a rare congenital disorder. In this article, we discussed the clinical and radiological findings of a woman with right pulmonary artery interruption that was diagnosed incidentally. A 32-year-old female patient was admitted with the complaints of perspiration, chest and back pain more to the left side. Pulmonary computed tomography angiography revealed that there was no mediastinal part of the right pulmonary artery. A millimetric sized-retrograde filled-blind ended vascular structure was seen at the right hilum. There was a collateral arterial circulation formed from bronchial and intercostal arteries. The patient is diagnosed as right pulmonary artery interruption with theese findings. When there was no sign of a pulmonary artery at the hilum on the chest plain radiography, there must be a suspicion of interruption of the pulmonary artery. Pulmonary computed tomography angiography is an adequate imaging method for diagnosis.

Keywords: Pulmonary artery interruption, pulmonary artery agenesis, computed tomography, chest radiography, radiology


Sağ Pulmoner Arter Kesintisi: Olgu Sunumu

Zekiye Ruken Yüksekkaya Çelikyay1, Çağlar Deniz1, Ayşe Yılmaz2, Fatih Çelikyay1, Orhan Önalan3
1Gaziosmapaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2Gaziosmapaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Tokat
3Gaziosmapaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Tokat

Sağ pulmoner arter kesintisi nadir bir konjenital bozukluktur. Bu yazıda, rastlantısal olarak sağ pulmoner arter kesintisi tanısı konulan kadın olgunun klinik ve radyolojik bulguları tartışıldı. Otuz iki yaşındaki kadın olgu terleme, sol tarafta daha fazla olmak üzere göğüs ve sırt ağrısı yakınmaları ile başvurdu. Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiografide, sağ pulmoner arterin, mediastinal kesimi yok iken sağ hiler bölgede milimetrik boyutlu ve retrograt dolduğu düşünülen, kör sonlanan vasküler yapı dikkati çekti. Bronşiyal ve interkostal arterlerden oluşan kollateral vasküler dolaşım mevcuttu. Bu bulgularla hastaya sağ pulmoner arter kesintisi tanısı konuldu. Akciğer grafisinde hilusta pulmoner arter gölgesinin görülemediği durumda, pulmoner arter kesintisinden kuşku duyulmalıdır. Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiografi tanı konulması için yeterli bir görüntüleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter kesintisi, pulmoner arter agenezisi, bilgisayarlı tomografi, akciğer grafisi, radyoloji


Zekiye Ruken Yüksekkaya Çelikyay, Çağlar Deniz, Ayşe Yılmaz, Fatih Çelikyay, Orhan Önalan. Right Pulmonary Artery Interruption: A Case Report. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 123-126

Corresponding Author: Zekiye Ruken Yüksekkaya Çelikyay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale