Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Management of Pulmonary Thromboembolism in Pregnancy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 59-66 | DOI: 10.5505/solunum.2011.57441  

The Management of Pulmonary Thromboembolism in Pregnancy

Tülay Kıvanç
Department Of Pulmonary Disease, Baskent University, Konya, Turkey

Pulmonary thromboembolism (PTE) is the leading cause of maternal death during pregnancy and puerperium. The rate of PTE in pregnancy is five times greater than that for non-pregnant women of the same age. The clinical diagnosis of PTE is difficult as some of the clinical symptoms of PTE can be normal and expected symptoms of pregnancy. Precise PTE diagnosis in pregnancy is vital as treatment is associated -with side effects for both the mother and fetus. Accurate imaging is essential, but there are anxieties relating to fetal radiation exposure during diagnostic procedures. Based on the safety data for both mother and fetus, low-molecular -weight heparin is the preferred drug for the treatment of PTE during pregnancy. In general, at least six months of anticoagulant therapy -with treatment continued until at least six -weeks postpartum is recommended.

Keywords: anticoagulant therapy, pregnancy, pulmonary thromboembolism


Gebelerde Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım

Tülay Kıvanç
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, Konya

Pulmoner tromboemboli (PTE) gebelik ve loğusalık dönemindeki maternal ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Aynı yaştaki gebe olmayan kadınlara göre gebelerde PTE'ye, beş kat daha fazla rastlanılır. PTE'nin bazı semptomları gebeliğin beklenen normal semptomlarıyla karıştığından, gebelikte PTE tanısı koymak oldukça zordur. Gebelerde PTE tanısı, tedavinin hem anne hem de fetüs için yaratabileceği zararlı etkilerinden dolayı hayati önem taşır. Tanısal işlemler sırasında oluşacak fetal radyasyon maruziyeti nedeniyle doğru görüntüleme yönteminin uygulanması önemlidir. Gebelik sırasında gelişen PTE'nin tedavisinde hem anne hem de bebek güvenliği açısından tercih edilen ilaç düşük moleküler ağırlıklı heparindir. Genel olarak postpartum en az altı hafta devam edecek şekilde altı aylık antikoagülan tedavi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: antikoagülan tedavi, gebelik, pulmoner tromboemboli


Tülay Kıvanç. The Management of Pulmonary Thromboembolism in Pregnancy. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 59-66

Corresponding Author: Tülay Kıvanç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale