Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Case of Endobronchial Typical Carcinoid Tumor Recurrence Fourteen Years Later [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 187-189

The Case of Endobronchial Typical Carcinoid Tumor Recurrence Fourteen Years Later

Levent Cansever, İ. Celalettin Kocatürk, Mithat Fazlıoğlu, Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul, Turkey

A 54-year old female patient admitted to our department with the complaints of cough and dyspnea. Chest x-ray revealed nonhomogenous infiltration and atelectasis in the right hemithorax. Fourteen years ago, right lung lower lobectomy had been performed because of carcinoid tumor. Fiberoptic bronchoscopy showed the occlusion of right main bronchus starting from 0,5 cm. Following histologic diagnosis of carcinoid tumor, completion pneumonectomy was performed. It should be taken into account that, carcinoid tumors can recur rarely, for that reason complete resection must be done when it is possible and patient should be followed very closely.

Keywords: bronchial carcinoid, recurrent carcinoid


Ondört Yıl Sonra Nüks Eden Endobronşiyal Tipik Karsinoid Tümör Olgusu

Levent Cansever, İ. Celalettin Kocatürk, Mithat Fazlıoğlu, Mehmet Ali Bedirhan
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahi Kliniği, İstanbul

54 yaşındaki bayan hasta, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. Akciğer grafisinde sağ üst lobda heterojen dansite artışı ve atelektazi mevcuttu. Öyküsünden 14 yıl önce karsinoid tümör nedeniyle sağ alt lobektomi uygulandığı öğrenildi. Yapılan bronkoskopide, sağ ana bronş 0,5 cm sonra tam olarak tıkalı idi. Alınan biyopsi sonucu tipik karsinoid tümör olarak raporlanan olgu, tamamlayıcı pnömonektomi yapılarak şifa ile taburcu edildi. Karsinoid tümörler az da olsa nüks edebilmektedirler. Bu nedenle mümkün olduğunca komplet rezeksiyon yapılmalı ve yakın takip gerektirdiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: bronşial karsinoid, nüks karsinoid


Levent Cansever, İ. Celalettin Kocatürk, Mithat Fazlıoğlu, Mehmet Ali Bedirhan. The Case of Endobronchial Typical Carcinoid Tumor Recurrence Fourteen Years Later. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 187-189

Corresponding Author: Mehmet Ali Bedirhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale