Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Tuberculosis of larynx and pharynx (two cases) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 51-55

Tuberculosis of larynx and pharynx (two cases)

Ayşin ŞAKAR1, Arzu YORGANCIOĞLU1, Pınar ÇELİK1, Onur ÇELİK2, Halis ÜNLÜ2, Semin AYHAN3, Akif DEMİR3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, MANİSA

Since the introduction of effective chemotherapy, upper airway tuberculosis is rare. It involves oral cavity, tonsils, tongue, nose, epiglot, larynx and pharynx. Laryngeal tuberculosis is nearly always considered to be secondary to pulmonary infection. It may be confused with laryngeal malignancies, because it is usually seen in smoker male patients and it is generally accompanied by hoarseness and endoscopic mass appereance. Pharyngeal tuberculosis generally occurs in children and as primary infection. Macroscopic appereance may mimic malignancy. In this article, a case of tuberculosis of the larynx, pharynx, lung and a case of tuberculosis of the pharynx are presented. First case was 37 year-old male. His pre-diagnosis was larynx and hypopharynx malignancies. Histopathological examination of larynx and pharynx biyopsies showed tuberculoid granulomas with caseation. Also he had pulmonary tuberculosis. Second case was 59 year-old female. She had nasopharyngeal tuberculoid mass. Diagnosis was confirmed by histopathological examination. Antituberculous treatment was succesful in two cases.

Keywords: Tuberculosis, larynx, pharynx.


Farenks ve larenks tüberkülozu (iki olgu nedeniyle)

Ayşin ŞAKAR1, Arzu YORGANCIOĞLU1, Pınar ÇELİK1, Onur ÇELİK2, Halis ÜNLÜ2, Semin AYHAN3, Akif DEMİR3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, MANİSA

Üst solunum yolları tüberkülozu, modern kemoterapi rejimlerinin kullanıldığı günümüzde çok nadir olarak görülür. Ağız, tonsiller, dil, burun, epiglot, larenks ve farenkste yerleşebilir. Larenks tüberkülozu hemen daima akciğer tüberkülozuna eşlik eder. Genellikle erkeklerde ve sigara içicilerde görülmesi, ses kısıklığı semptomu vermesi ve endoskopik kitle görünümü nedeniyle larenks maligniteleri ile karışabilir. Farenks tüberkülozu ise daha çok çocuklarda ve primer infeksiyon şeklinde karşımıza çıkar. Makroskopik görüntüsü maligniteleri taklit edebilir. Bu yazıda larenks, farenks ve akciğer tüberkülozlu bir olgu ile farenks tüberkülozlu bir olgu sunulmuştur. İlk olgu 37 yaşında erkekti ve ön tanısı larinks ve hipofarinks malignitesiydi. Larinks ve farinks biyopsilerinin histopatolojik incelemesinde kazeifikasyon gösteren tüberküloz granulomları görüldü. Olguda aynı zamanda akciğer tüberkülozu da bulundu. İkinci olgu 59 yaşında bayandı ve nazofarinkste tüberküloza bağlı kitle saptandı. Tanı histopatolojik inceleme ile kondu. İki olguda da antitüberküloz tedavi başarılı oldu.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, larenks, farenks.


Ayşin ŞAKAR, Arzu YORGANCIOĞLU, Pınar ÇELİK, Onur ÇELİK, Halis ÜNLÜ, Semin AYHAN, Akif DEMİR. Tuberculosis of larynx and pharynx (two cases). Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 51-55

Corresponding Author: Ayşin ŞAKAR


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale