Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Atypical Paranchymal Radiological Findings in Sarcoidosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 121-124

Atypical Paranchymal Radiological Findings in Sarcoidosis

Ahmet Ertuğrul, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
Department Of Chest Diseases And Tuberculosis, Gata, Ankara, Turkey

Aim: To emphasize the importance of atypical paranchymal radiological findings of the sarkoidosis.
Material and methods: The sarcoidosis patients, which were histopathologically diagnosed between 2002-2007, were examined retrospectively.
Results: There were 34 patients, diagnosed as sarcoidosis between 2002-2007. In six of these 34 patients (17.6%) atypical paranchymal findings were determined. Two patients were female (33%), four patients were male (66%) and mean ages were 30.5±10.1. The most frequent complaints were dyspnea and fatigue. The determined atypical radiological findings were as follows: bilateral pleural effusion, solitary pulmonary nodule 2.5 centimeters in diameters, bilateral patchy consolidations involving air bronchograms (alveoler sarcoidosis) (one patient), diffuse ground-glass appereance (one patient), diffuse mosaic perfusion defect (one patient) and alveoler sarcoidosis (three patients).
Conclusion: The atypical paranchymal radiological findings of the sarcoidosis, which is also named as “great masquerader” in the literature, are various. These findings can be seen in approximately 20% of the patients in clinical practice. Therefore, keeping in mind the atypical radiological findings of sarcoidosis can provide early diagnosis and treatment.

Keywords: atypical radiology, sarcoidosis


Sarkoidozda Atipik Parankimal Radyolojik Bulgular

Ahmet Ertuğrul, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç
Gata, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Sarkoidozun atipik parankimal radyolojik bulgularının önemini belirtmek.
Gereç ve yöntem: 2002-2007 yılları arasında histopatolojik olarak sarkoidoz tanısı alan hastalar retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 2002-2007 yılları arasında sarkoidoz tanısı alan 34 hasta vardı. Otuz dört sarkoidoz hastasının altısında (%17.6) atipik parankimal radyolojik bulgular saptandı. Hastaların ikisi kadın (%33), dördü erkekti (%66) ve ortalama yaşları 30.5±10.1 idi. En sık şikâyetleri halsizlik ve nefes darlığıydı. Hastalarda saptanan atipik radyolojik bulgular bir hastada bilateral plevral efüzyon, 2.5 cm’lik soliter pulmoner nodül ile bilateral yamalı hava bronkogramları içeren konsolide alanlar (alveoler sarkoidoz), bir hastada tüm akciğer alanlarını kapsayan difüz buzlu cam görünümü, bir hastada yaygın mozaik perfüzyon görünümü ve kalan üç hastada bilateral alveoler sarkoidoz şeklindeydi.
Sonuç: Literatürde “büyük taklitçi” olarak da adlandırılan sarkoidozun atipik parankimal radyolojik bulguları çeşitlidir. Klinik pratikte hastaların yaklaşık %20’sinde görülebilmektedir. Bu yüzden atipik bulguların akılda tutulması, daha erken tanı ve tedavi olanağı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: atipik radyoloji, sarkoidoz


Ahmet Ertuğrul, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Metin Özkan, Hayati Bilgiç. Atypical Paranchymal Radiological Findings in Sarcoidosis. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 121-124

Corresponding Author: Ahmet Ertuğrul, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale