Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Remission and relapse in sarcoidosis: the results of the surveillance with and without corticosteroid therapy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 18-22

Remission and relapse in sarcoidosis: the results of the surveillance with and without corticosteroid therapy

Ahmet Emin ERBAYCU, Zeynep Zeren UÇAR, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir

The decision to treat or not treat sarcoidosis is made on case basis, with relative contraindications and the requirement of long term corticosteroid (CS) therapy. In this study; it was aimed to search the effect of systemic CS therapy on prognosis of patients with sarcoidosis and compare with cases who had been followed up without therapy. The long term follow up data of 69 newly diagnosed patients with sarcoidosis was evaluated according to the presence of CS therapy or not. The mean age was 43.5 (16-78) years. Of the cases 37.7% was stage-I, 55.1% was stage-II, 4.3% was stage-III and 2.9% was stage-IV. The cases were followed for 33.6 months in average. The mean duration of therapy was 19.8 months in therapy group. In case of therapy group and in others who had been followed without therapy: total response rate was 97.5% and 92.5% (p:0.55), remission 80.9% and 55.5% (p:0.03), stable course 16.6% and 37% (p:0.08) and relapse 14.6% and 8% (p:0.69), respectively. In group who had been followed without therapy; relapse was observed in 11.7% of the cases who had spontaneous remission and in 28.5% of the stable cases (p:0.26), where it was in 6.6% of the induced remission group and 10% of the stable cases in therapy group (p:1.0). In conclusion ; it was shown that whether having systemic CS therapy or not do not effect the frequency of relapse in cases with sarcoidosis. It was also marked that; to be in stable course without remission does not increase relapse either in cases who had therapy and in cases who did not. The spontaneous remission was 96% in satege-I and 62.5% in satge-II.

Keywords: corticosteroid therapy, remission, relapse, sarcoidosis


Sarkoidozda remisyon ve nüks: Sistemik kortikosteroid tedavi ile ve tedavisiz takip sonuçları

Ahmet Emin ERBAYCU, Zeynep Zeren UÇAR, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir

Günümüzde sarkoidozu tedavi edip etmeme kararı olgu bazında, rölatif kontrendikasyonlar ve uzun süreli kortikosteroid (KS) tedavisi ihtiyacı göz önüne alınarak verilmektedir. Bu çalışmada; sistemik KS tedavisinin sarkoidozlu olguların prognozuna etkisini araştırmak ve tedavisiz izlenen olgular ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yeni teşhis koyulan sarkoidozlu 69 olgunun uzun dönem takip sonuçları sistemik KS tedavisi alıp almamaya göre değerlendirildi. Yaş ortalaması 43.5 (16-78) yıl idi. Olguların %37.7'si Evre-I, %55.1'i Evre-II, %4.3'ü Evre-III ve %2.9'u Evre-IV idi. Olgular ortalama 33.6 ay takip edildi. Tedavi alan grupta ortalama tedavi süresi 19.8 ay idi. Tedavi almayan grup ve tedavi alan grupta sırasıyla, toplam yanıt %97.5 ve %92.5 (p:0.55), remisyon %80.9 ve %55.5 (p:0.03), stabil seyir %16.6 ve %37 (p:0.08) ve nüks %14.6 ve %8 (p:0.69) idi. Tedavi almayan grupta; spontan remisyon izlenen olguların %11.7'sinde ve stabil kalan olguların %28.5'inde (p:0.26), tedavi alan grupta; remisyon sağlanan olguların %6.6'sında ve stabil kalan olguların %10'unda nüks gözlendi (p:1.0). Sonuç olarak; sarkoidozlu olgularda sistemik KS tedavi alıp almamanın nüksü etkilemediği belirlendi. Tedavisiz ve tedavi ile takip edilen olgularda remisyon olmadan stabil seyirin nüksü artırmadığı tespit edildi. Spontan remisyon oranları Evre-I'de %96 ve Evre-II'de %62.5 idi.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, kortikosteroid tedavisi, remisyon, nüks.


Ahmet Emin ERBAYCU, Zeynep Zeren UÇAR, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ. Remission and relapse in sarcoidosis: the results of the surveillance with and without corticosteroid therapy. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(1): 18-22

Corresponding Author: Ahmet Emin ERBAYCU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale