Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The prevalence of asthma symptoms among the adult population in erzurum, turkey [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 454-457

The prevalence of asthma symptoms among the adult population in erzurum, turkey

Arzu MİRİCİ1, L SAĞLAM1, Hasan KAYNAR1, N YILMAZ1, Tacettin İNANDI2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ERZURUM

To determine the prevalence of asthma symptoms among the adult population in Erzurum, ERCHS questionnaire was sent to the parents of the children whom the ISAAC questionnaire was appliced. Two thousand questionnaire forms were distributed and 1917 (971 women and 946 men) of them were taken for evaluation. During the last 12 months, the prevalence of wheezing in women and men were calculated as 19.1 and 18.0%, wheezing without common cold as 5.56% and 8.8%, asthma attacks during the last 12 months as 1.0% and 2.1% and asthma attacks 1.0 and 2.1% and with prescribed asthma treatment as 1.7 and 0.9% respectively. However, all prevalence values, except the prevalences of wheezing without common cold and asthma, were higher in women than in men, the difference was significant only for the prevalence of wheezing in the last 12 months (p=0.032). Our values were different from the values obtained from other regions in the country. This difference may be attributed to the method used or the geographical features. Detailed history, physical examination and spirometric analysis are necessary to determine the prevalence of asthma accurately.

Keywords: Asthma, prevalance, adult


Erzurum'da erişkin popülasyonda astım semptom prevalansı

Arzu MİRİCİ1, L SAĞLAM1, Hasan KAYNAR1, N YILMAZ1, Tacettin İNANDI2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ERZURUM

Erzurum'da erişkin popülasyonda astım semptom prevalansını saptamak amacıyla ISAAC anketi uygulanan çocukların ebeveynlerinin yanıtlaması için ECRHS anketi gönderildi. Toplam 2000 adet anket formu verildi ve yanıtlanan 971 kadın, 946 erkek olmak üzere toplam 1917 anket değerlendirmeye alındı. Son 12 ayda wheezing prevalansı kadınlar ve erkekler için sırasıyla %19.1, ve %18.0, grip olmaksızın wheezing prevalansı %5.56 ve % 8.8, son 12 ayda astım atağı prevalansı %1.0 ve % 2.1, astım tedavisi alanların prevalansı % 1.7'a karşılık %0.9 olarak hesaplandı. Grip olmadığı zaman wheezing ile astım prevalansı dışındaki tüm prevalans değerleri kadınlarda daha yüksek olmakla birlikte, bu fark sadece son 12 ayda wheezing prevalansı için anlamlı idi. (p=0.032) Bizim çalışmamızda elde edilen değerler ülkemizin diğer bölgelerindeki değerlerden farklıdır. Bu farklılık uygulanan yöntemle ve bölgenin coğrafi yapısıyla ilişkili olabilir. Astım prevalansının saptanması için ayrıntılı sorgulama, fizik muayene ve spirometrik analiz gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Astım, prevalans, eriflkin


Arzu MİRİCİ, L SAĞLAM, Hasan KAYNAR, N YILMAZ, Tacettin İNANDI. The prevalence of asthma symptoms among the adult population in erzurum, turkey. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(4): 454-457

Corresponding Author: Arzu MİRİCİ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale