Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Cases of Combined Type Small Cell Lung Cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 161-165 | DOI: 10.5505/solunum.2011.59002  

Cases of Combined Type Small Cell Lung Cancer

Yasemin Benderli Cihan, Alaettin Arslan
Kayseri Education And Training Hospital, Deparment Of Radiation Oncology

Aim: Combined type small cell lung cancer is very rare and constitutes 1-3% of all cases with small cell lung cancer. The aim of this retrospective study is to analyze the epidemiological, radiological, pathological, clinical and therapeutic profiles of combined type small cell lung cancer and discussing them in view of the literature.
Material and methods: In this study we reported 6 cases of combined type small cell lung carcinoma treated at Kayseri Education and Research Hospital Department of Radiation Oncology from 2005 to 2010.
Results: Five cases were male. Median age at presentation was 54.5 (44-75) years. All patients were smokers and one patient had a history of asbestos exposure. The main presentation symptoms were dispnea, cough and fatigue. The initial diagnostic material was obtained by bronchoscopy. Four patients presented with limited disease. All of the cases showed a combination of small cell carcinoma with adenocarcinoma, large cell or squamous cell component. All of the patients received chemotherapy and radiotherapy. Three of them had stable disease and rest of them had complete response, gave partial response. Four patients died with the progression of disease at 8, 14, 20, and 56 months. Two patients are stil at remission.
Conclusion: This study shows that combined type small cell lung cancer is similar to small cell lung cancer in terms of diagnosis, treatment and follow up.

Keywords: combined type small cell carcinoma, lung cancer


Kombine Tip Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Olgular

Yasemin Benderli Cihan, Alaettin Arslan
Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkoloji Bölümü

Amaç: Kombine tip küçük hücreli akciğer kanseri nadir bir antite olup, tüm akciğer kanserli olguların %1-3’ünü oluşturur. Bu yazıda, bölümümüzde tedavi ve takipleri yapılan kombine tip küçük hücreli akciğer kanserli olguların etyolojik, radyolojik, klinik, patolojik özellikleri ve tedavi yaklaşımları değerlendirilmekte ve literatür eşliğinde tartışılmaktadır.
Gereç ve yöntem: 2005-2010 yılları arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde kombine tip küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle tedavi ve takipleri yapılan 6 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların beşi erkekti ve yaş ortalaması 54,5 (44-75) idi. Hastaların hepsinde sigara kullanma öyküsü, bir hastada ise asbest maruziyeti öyküsü vardı. En sık görülen semptomlar nefes darlığı, öksürük ve yorgunluktu. Olgulara bronkoskopik biyopsi ile tanı konuldu. Dört olguda sınırlı hastalık tespit edildi. Histopatolojik incelemede küçük hücreli komponenti epidermoid, large cell ve adenokarsinom komponenti ile birlikte görüldü. Histopatolojik sonuçlara göre kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. Tedavi sonrası 3 olguda stabil hastalık, geri kalan olgularda tam cevap elde edildi. Dört olgu hastalığın progresyonuna bağlı olarak 8., 14., 20. ve 56. aylarda vefat etti. İki olgu halen remisyonda izlenmektedir.
Sonuç: Kombine tip küçük hücreli akciğer kanserinin evrelemesi, tedavisi ve takibi küçük hücreli akciğer kanserine benzemektedir.

Anahtar Kelimeler: kombine tip küçük hücreli kanser, akciğer kanseri


Yasemin Benderli Cihan, Alaettin Arslan. Cases of Combined Type Small Cell Lung Cancer. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 161-165

Corresponding Author: Yasemin Benderli Cihan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale