Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Muscular Hydatidosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 137-139

Muscular Hydatidosis

Ufuk Çobanoğlu
Department Of Chest Surgery, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

Hydatid cyst, frequent in sheep raising countries, is a parasitic disease caused by a cestode named echinococcus and spreaded to man generaly by dog faeces.
The disease is characterised with cystic lesions in involved organs. Liver (60%) and lung (30%) are mostly affected organs. It may also be seen in the other areas as atyptical localisations.
In this study, we present a 31 year-old famale patient diagnosed with hydatid cyst located at left latissimus dorsi muscle. We detected a solid-cystic mass showing lobulated contour, 15320 cm in diameter, deep fascial and muscular extension in the left latissimus dorsi muscle in thorax tomographia examination.
After the general anestezia, hydatid cyst and its capsule was removed totally. The diagnosis of hydatid cyst was confirmed histopathologically.
We consider that hydatid cyst should be included in differential diagnosis of a well-defined muscular cystic mass in the endemic areas.

Keywords: intramuscular cyst, hydatid cyst, primary muscular involvement


Kasta Kist Hidatik

Ufuk Çobanoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ad, Van

Kist hidatik; özellikle tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde sık görülen, çoğunlukla köpek dışkısı ile insana bulaşan ekinokok çestodunun neden olduğu paraziter bir hastalıktır.
Hastalık parazitin yerleştiği organda kistik lezyonlar oluşturması ile karakterizedir. En sık yerleştiği organlar karaciğer (%60) ve akciğerdir (%30). Bu iki organ dışında vücudun tüm bölgelerinde atipik lokalizasyonlarda karşımıza çıkabilir.
Bu çalışmada, 31 yaşında bayan hastada, sol latissimus dorsi kasında lokalize kist hidatiği olgusu sunuldu. Toraks tomografisi incelemesi sonucunda sol latissimus dorsi kasında lobüle kontürlü, derin fasiyal ve müsküler uzanım gösteren 15320 cm boyutlarında kistik-solid kitle tespit edildi.
Genel anestezi altında kist kapsülü açıldı ve bir adet büyük ve çok sayıda küçük veziküller içeren kist total olarak eksize edildi. Patolojik inceleme sonucunda iskelet kası kist hidatiği tanısı konuldu.
Endemik bölgelerde, kaslarda iyi sınırlı kistik kitle tespit edilen hastaların ayırıcı tanısında kist hidatik düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: intramüsküler kist, kist hidatik, primer kas tutulumu


Ufuk Çobanoğlu. Muscular Hydatidosis. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 137-139

Corresponding Author: Ufuk Çobanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale