Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
c-erb B-2 oncogene protein expression in lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 121-125

c-erb B-2 oncogene protein expression in lung cancer

Banu SALEPCİ1, Nagehan ÖZDEMİR2, Sevda ÖZDOĞAN1, Nesrin KIRAL1, Taşan SALEPCİ3, Benan ÇAĞALAYAN1
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul

We evaluated c-erbB-2 expression in 51 lung cancer patients who were examined in Kartal Educational and Research Hospital Chest Diseases Department in 1996- 99. Pathologic diagnosis was based on tissue biopsy material. The aim of the study was also to evaluate the correlation of histologic type, grade and stage of the tumour with c-erbB-2 expression. 56.8% of 44 nonsmall cell cancer patients had c-erbB-2 overexpression detected by immunohistochemical staining in biopsy specimens. In 7 small cell lung cancer patients there were no positive results. There were no correlation with c-erbB-2 positivity and clinic staging. Grading was available in 41 out of 44 nonsmall cell lung cancer specimens and a correlation of the tumour grade with c-erbB-2 expression could not be detected. Squamous cell lung cancer group which was the largest population of the total patients was divided into two as; operable and inoperable stage. There were no significant difference in c-erbB-2 positivity between these two groups. Our results confirm the previous reports on this topic that c-erbB-2 expression is more frequent in nonsmall cell group of the lung cancer patients and there is no correlation between c-erbB-2 positivity and clinical stage or the histologic grade of the tumour.

Keywords: Lung cancer, c-erbB-2, HER-2 / neu


Akciğer kanseri hastalarında c-erbB-2 onkogen ekspresyonu

Banu SALEPCİ1, Nagehan ÖZDEMİR2, Sevda ÖZDOĞAN1, Nesrin KIRAL1, Taşan SALEPCİ3, Benan ÇAĞALAYAN1
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul
3Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 1996-99 yılları arasında doku biyopsi örnekleri ile akciğer kanseri tanısı konan 51 hastada c-erbB-2 ekspresyonu ve bunun tümörün histolojik tipi, grade'i ve evresi ile ilişkisini araştırmak amacıyla bu çalışma planlandı. Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olan 44 hastanın %56.8'inde c-erbB-2 ekspresyonu immünhistokimyasal yöntemle, dokuda pozitif saptanırken, 7 küçük hücreli akciğer kanseri hastasının hepsinde negatifti. Vakalarda c-erbB-2 ekspresyonu ile klinik evre arasında istatistiki anlamlı ilişki bulunamadı. Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olan 44 hastanın 41'inde grade tayini yapılabildi. C-erb-2 pozitişiği ile tümör grade'leri arasında da istatistiki anlamlı ilişki bulunamadı. Yine küçük hücreli dışı olup en büyük hasta grubunu oluşturan skuamoz hücreli karsinomlar operabl ve inoperabl evrede olan hastalar olarak iki gruba ayrıldı ve bunlar arasında da c-erb B-2 ekspresyonu açısından anlamlı farklılık yoktu. Bu bulguların ve konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların ışığı altında akciğer karsinomlarında cerbB- 2 ekspresyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserinde daha yüksek oranlarda bulunduğu ve bunun tümör grade'i ve hastaların klinik evresiyle bir ilişkisinin bulunmadığı kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, c-erbB-2, HER-2 / neu


Banu SALEPCİ, Nagehan ÖZDEMİR, Sevda ÖZDOĞAN, Nesrin KIRAL, Taşan SALEPCİ, Benan ÇAĞALAYAN. c-erb B-2 oncogene protein expression in lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 121-125


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale