Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Exercise Tests Performed in Chest Diseases Clinics [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 32-34

Exercise Tests Performed in Chest Diseases Clinics

Nilsel Okudan
Selcuk University, Meram Faculty Of Medicine, Exercise Physiology Department, Konya

Clinical exercise tests aim to help diagnosis, pre-operative assessment, risk determination, clinical follow-up, response to the treatment and assessment of the disability. The following tests are generally used in pulmonary diseases:
Stair Climbing Test: It is the easiest and the most economic clinical exercise test. It is used for the assessment of functional capacity in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and post-operative complication risk in thoracic surgery.
Six-Minute Walk Test: This is the most common exercise test for evaluating pulmonary diseases. The advantage of the test is that patients can complete the test by increasing their speed if respiratory insufficiency occur during the test.
Shuttle Test: Two different types of the tests are incremental shuttle and endurance shuttle walking tests. Incremental shuttle walking test is used for the determination the peak oxygen consumption. During the endurance shuttle walking the speed is held constant. This test is suitable for the assessment of the pulmonary rehabilitation programs.
Exercise-Induced Bronchospasm Test: Generally a 6 to 8-minute strenuous exercise, which increases the FEV1 approximately 20- fold, is required to estimate exercise-induced bronchospasm.
Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET): CPET is accepted as gold standard in the evaluation of exercise intolerance. It is used in the preparation of rehabilitation programs and exercise prescriptions and evaluation of the pre- and post-surgical condition.
Systemic responses to the exercises are investigated best by incremental exercise tests. Therefore, two equipments; the treadmill and the cycle ergometer, can be used. Values of VO2, VCO2, oxygen saturation, heart rate and systemic blood pressure, and ECG can be followed during CPET. During the test it is important to evaluate patient's perceptions about the test, dyspnea, chest pain and fatigue and to determine the limit of the workload when patients can not continue to the test.

Keywords: chest clinic, execise tests, ergometer, VO2, CO2


Göğüs Hastalıkları Kliniklerinde Uygulanan Egzersiz Testleri

Nilsel Okudan
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Spor Fizyolojisi Bd, Konya

Klinik egzersiz testleri tanıya yardımcı olma, operasyon öncesi değerlendirme, risk tayini, klinik takip ve tedavi yanıtı ile maluliyeti değerlendirme gibi amaçlarla kullanılır.
Göğüs hastalıklarında sıklıkla kullanılan egzersiz testleri şunlardır:
Merdiven Çıkma Testi: Klinik egzersiz testlerinin en basit ve ekonomik olanıdır. KOAH'lı kişilerde fonksiyonel kapasitenin veya toraks cerrahisi yapılacak hastalarda operasyon sonrası gelişebilecek komplikasyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Altı Dakika Yürüme Testi: Göğüs hastalıklarında en yaygın kullanılan egzersiz testidir. Test sırasında solunum kısıtlılığı ortaya çıksa da hastaların hızlarını azaltarak testi tamamlayabilmeleri avantajdır.
Mekik Testi: Yürüme hızının giderek arttığı mekik testi ve dayanıklılık mekik testi olmak üzere iki ayrı tipi vardır. Hızın giderek arttığı tip, pik oksijen tüketiminin belirlenmesi için kullanılabilir. Dayanıklılık mekik testinde ise hız sabittir, pulmoner rehabilitasyon programları sonrası değerlendirmede yararlıdır.
Egzersizle Oluşan Bronkospazm Testi: Egzersizle oluşan bronkospazmın ortaya konulması için ventilasyonu FEV1'in yaklaşık 20 katına artıran 6-8 dakikalık yoğun bir egzersiz gerekir.
Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (KPET): KPET egzersiz intoleransının değerlendirilmesinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Rehabilitasyon programı ve egzersiz reçetesi hazırlanmasında, cerrahi öncesi ile sonrası değerlendirmelerde kullanılır.
Egzersize verilen sistemik cevaplar en iyi, şiddeti giderek artan egzersiz testleri sırasında araştırılır. Bu amaçla koşu bandı veya bisiklet ergometresi kullanılabilir. KPET sırasında VO2 ve VCO2 değerleri, kalp hızı ve sistemik arteriyel basınç, EKG ve oksijen satürasyonu takip edilebilir. Egzersiz testi sırasında hastanın egzersiz hakkındaki algılamalarını ve dispne, göğüs ağrısı, yorgunluk gibi belirtileri değerlendirmek ve hastanın teste devam edemeyeceği noktayı belirlemek önemlidir.

Anahtar Kelimeler: göğüs kliniği, egzersiz testleri, ergometre, VO2, CO2


Nilsel Okudan. Exercise Tests Performed in Chest Diseases Clinics. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 32-34

Corresponding Author: Nilsel Okudan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale