Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Lung volume reduction surgery in advanced emphysema patients and 2 year survey: results in 4 patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 234-239

Lung volume reduction surgery in advanced emphysema patients and 2 year survey: results in 4 patients

Akif TURNA1, Mehmet Ali BEDİRHAN1, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Nur ÜRER1, Atilla GÜRSES1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeytinburnu, İstanbul

Lung volume reduction surgery (LVRS) of the lung has been accepted as a paliative procedure which may achieve improvement in lung function tests and gas exchange in patients with adanced emphysema. Four patients with severe dyspnea despite a maximum bronchodilatator therapy aged between 43 and 55 (mean ; 47) underwent bilateral lung volume reduction. Three out of four patients were operated through sternotomy, while the another patient had bilateral volume reduction surgery through sequential anterior thoracotomies. The mean baseline FEV1 was 0.61 lt (26%),(ranging 0.44 to 0.71). The postoperative mean PaO2 increased to 74 mmHg from mean preoperative 62 mmHg (p=0.03). Although, the mean PaCO2 level did not changed significantly (From 48 mmHg to 46 mmHg postoperatively). LVRS induced a significant increase in mean FEV1. (i.e., from 0.61 to 0.9 l;p=0.01), reduction in total lung capacity (i.e., from 7.23 l to 4.73 l; p=0.03) and residual volume (from 5.70 to 3.34 l;p<0.009). All patients had better dyspnea scores. The 6-minute walk distance increased from 260m (mean) to 340 m (i.e., 30% increase). All patients were followed up for up to 40 months (mean 29 months). In this period, all patients were found to have better daily activities than those of preoperative ones. Although the mean FEV1 decreased 30% during the 2-year follow-up period, the last assessed mean FEV1 was 800 mL which is higher than preoperative mean value. LVRS has been proven to be an appropriate surgical procedure for the selected patients with end-stage emphysema and improvement in pulmonary functions lasted for at least 2-years and wane eventually. However, further studies are warranted to clarify its mechanism of action.

Keywords: Emphysema, lung volume reduction surgery, follow-up, pulmonary function tests, FEV1.


İleri amfizemli olgularda akciğerin hacim azaltıcı cerrahisi ve 2 yıllık takip: 4 olguda sonuçlar

Akif TURNA1, Mehmet Ali BEDİRHAN1, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU1, Nur ÜRER1, Atilla GÜRSES1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeytinburnu, İstanbul

İleri dönem amfizem olgularında, akciğerin hacim azaltıcı cerrahisi, solunum fonksiyonlarında ve akciğerdeki gaz alışverişinde iyileşmeler sağlayabilen palyatif bir cerrahi işlemdir. Merkezimizde, ileri evre amfizem teşhisi ile gördüğü maksimal tedaviye karşın, ileri derecede dispnesi bulunan ve ameliyat kriterlerimize uygunluk gösteren ve yaşları 43 ile 55 arası (ortalama:47) olan 4 olguya, bilateral 'akciğer hacim azaltıcı cerrahi' (AVAC) uygulandı. Olguların üçüne sternotomi ile aynı anda bilateral, diğerine ise, anterior torakotomi ile sıralı olarak hacim azaltıcı ameliyat uygulandı. Olguların başvurudaki FEV1 değerleri 0.44 ile 0.71 lt arasında değişmekte, ortalama 0.61 lt (%26) idi. Postoperatif PaO2, preop ortalama 62 mmHg düzeyinden 74 mmHg'ya çıktı (p=0.02). Olguların ortalama PaCO2 düzeyleri anlamlı ölçüde değişmedi (ortalama 48 mmHg'dan postop 46 mmHg'ya). Ameliyat ile oluşan solunum fonksiyon testi değişimleri FEV1 de 0.61 lt'den 0.90 lt'ye (%47.5 artış) (p=0.01), TLC'de, 7.23 lt'den 4.73lt'ye (%34.5 düşme), (p=0.03), RV'de 5.70 lt'den 3.34 lt'ye (% 41.4 düşme) (p=0.009) olarak gerçekleşti. Olguların tümünün dispne derecelerinde iyileşme oldu. 6 dk yürüme mesafeleri 260 m'den 340 m'ye çıktı (%30 artış). Olgular, biri 40 ay olmak üzere median 29 aydır izlenmektedir. Bu süre içinde olguların tümü halen preop. günlük aktivitelerinden daha iyi aktivitelere sahip bulunduğu, ancak FEV1 değerlerinde izlenebilir düşüşler olduğu saptandı. Buna karşılık, halen ortalama FEV1 değerleri, 0.8 lt ile preop. ortalamadan daha yüksektir. AVAC, palyatif etkileri 2 yıla kadar sürebilen ve seçilmiş ileri amfizemli olgularda uygulanabilecek bir cerrahidir. Ancak, tam olarak etkilerinin ve bu etkilerin mekanizmalarının aydınlatılabilmesi için ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Amfizem, akciğer hacim azaltıcı ameliyat, takip, solunum fonksiyon testleri, FEV1.


Akif TURNA, Mehmet Ali BEDİRHAN, Altemur KARAMUSTAFAOĞLU, Nur ÜRER, Atilla GÜRSES. Lung volume reduction surgery in advanced emphysema patients and 2 year survey: results in 4 patients. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 234-239


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale