Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Case with Hereditary Haemorrhagic Telengiectasia Who Underwent Transcatheter Embolization for Bilateral Large Pulmonary Arteriovenous Malformations [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 127-130 | DOI: 10.5152/solunum.2013.024  

A Case with Hereditary Haemorrhagic Telengiectasia Who Underwent Transcatheter Embolization for Bilateral Large Pulmonary Arteriovenous Malformations

Kazım Rollas, Ülkü Yılmaz Turay, Yurdanur Erdoğan, Çiğdem Biber, Aydın Yılmaz
Department Of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Pulmonary arteriovenous malformations (PAVMs) are rarely seen direct communications between pulmonary arteries and pulmonary veins, without interposition of a capillary bed. A 36-year-old man was admitted to our clinic with the complaints of recurrent nasal bleeding, right-sided chest pain and purple discoloration of the lips. Computed tomography of the thorax revealed lesions likely to be arteriovenous malformations located at the right middle lobe, 5.5 centimeters in the largest diameter and at the left paracardiac area. He was diagnosed as bilateral PAVMs by pulmonary angiography and these bilateral lesions were treated successfully with transcatheter embolization. This case report is presented because of the rarity of PAVMs and to highlight the success of embolization in the management of large PAVMs.

Keywords: Arteriovenous malformations, embolization, therapeutic, hereditary hemorrhagic telengiectasia


Bilateral Geniş Pulmoner Arteryovenöz Malformasyonları Nedeniyle Transkatater Embolizasyon Uygulanan Herediter Hemorajik Telenjiektazi Olgusu

Kazım Rollas, Ülkü Yılmaz Turay, Yurdanur Erdoğan, Çiğdem Biber, Aydın Yılmaz
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Pulmoner arteryovenöz malformasyon (AVM), pulmoner arteryal sirkülasyondan pulmoner venöz sirkülasyona arada kapiller yatak olmaksızın, direkt bağlantısı olan anormal damarlardır ve nadir görülürler. Otuz altı yaşında erkek hasta, tekrarlayan burun kanaması, sağ taraflı hafif goğus ağrısı ve dudaklarda morarma yakınmaları ile başvurdu. Toraks tomografisinde sağ orta zonda en geniş boyutu 5,5 cm ölçülen ve sol parakardiak arteryovenoz malformasyon olarak yorumlanan lezyonlar mevcuttu. Hastaya Pulmoner anjiografi ile bilateral AVM tanısı konuldu ve her iki taraftaki lezyonlar transkateter embolizasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Arteriyovenöz malformasyonların nadir görülmesi ve dev AVM’ların tedavisinde cerrahiden once embolizasyonun düşünülmesi gerekliliğini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Arteryovenöz malformasyonlar, embolizasyon, tedavi amaçlı, herediter hemorajik telenjiektazi


Kazım Rollas, Ülkü Yılmaz Turay, Yurdanur Erdoğan, Çiğdem Biber, Aydın Yılmaz. A Case with Hereditary Haemorrhagic Telengiectasia Who Underwent Transcatheter Embolization for Bilateral Large Pulmonary Arteriovenous Malformations. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 127-130

Corresponding Author: Kazım Rollas, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale