Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Analysis of patients who died from pulmonary tuberculosis in our hospital between 1977-1999 [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 85-90

Analysis of patients who died from pulmonary tuberculosis in our hospital between 1977-1999

Zafer KARTALOĞLU, Ahmet İLVAN, Erol KILIÇ, Oğuzhan OKUTAN, Kamil CERRAHOĞLU, Faruk ÇİFTÇİ
GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acıbadem-İstanbul

We documented our hospital data in order to determinate the mortality of pulmonry tu berculosis in the begining of 21th century. 22651 partients with pulmonary tuberculosis were admitted to our hospital from 1977 to 1999 and 133 of them had died. (0- 587%). Mortality rate was 0.636% between 1977- 1979 and 0.511% between 1995-1999. (p>0.05) of 133 patients who were died, 117 were male and 16 were female and the mean ağe was 41.50±20.72. Mean duration of hospitalization was 15.84±25.89 days and this was incieasing in recent years. (p=0.004). 49 patients had chronic and/or very advanced disease, 36 patients had comorbid diseases, 13 patients had miliary and/or meningeal tuberculosis 3 patients had mPD tuberculosis, 3 had pnx and 2 patients had empyema. One patient had died from massive hemoptysis and the other had died from gastrointestinal hemorrhage and one patient had died on 4th postoperative day after lobectomy. Of 13 patients who had died in the lost 5 years, 12 patients had advanced diseose, 8 patients had cachexia, 8 patients had onemia, 5 patients had levkocytosis and 2 partients had levkopenia and 7 patients were heavy smoker. These patients had significontly lower prognostic nutritional index than heafed patients with pulmonary tuberculosis. In conclusion, mortality rate of tuberculosis in our hospital hasn’t changed in the last 23 years. We suggested that pulmonary tuberculosis as a couse of death in young adults will continue to be on important health problem of our country in 2000s.

Keywords: Tuberculosis, fatality


1977-1999 yılları arasında hastanemizde ölen akciğer tüberkülozlu hastaların analizi

Zafer KARTALOĞLU, Ahmet İLVAN, Erol KILIÇ, Oğuzhan OKUTAN, Kamil CERRAHOĞLU, Faruk ÇİFTÇİ
GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acıbadem-İstanbul

İkibinli yıllara girerken akciğer tüberkülozu mortalitesini belirlemek amacıyla hastanemiz kayıtlarının dökümünü yaptık. Yirmiüç yıllık period içerisinde toplam 22.651 akciğer tüberkülozlu hasta yatırılmış ve bunların 133'ü ölmüştür (%0,587). Ölüm oranı, 1977 - 1979 yılları arasında %0,636 iken 1995 -1999 yıllarında %0,511 olup anlamlı farklılık yoktur. Ölen hastaların 117'si erkek, 16'sı kadın ve yaş ortalamaları 41,50±20,72'dir. Hastanede ortalama yatış süreleri 15,84±25,89 gün olup yıllar içerisinde yatılan gün sayısında anlamlı bir artış olduğu tespit edildi (p=0,004). Bu hastaların 49'unun kronik ve/veya yaygın tüberkülozlu olduğunu ve 36'sında eşlik eden başka hastalıkların bulunduğunu belirledik. Onüçünde hematojen yayım, 3'ünde çok ilaca dirençli tüberküloz, 3'ünde pnömontoraks, 2'sinde tüberküloz ampiyem vardı. Bir hasta massif hemoptizi, bir hasta GİS kanaması, bir hasta da lobektomi ameliyatı sonrası 4. gün kaybedildi. Son 5 yılda vefat eden 13 hastanın 8'inde kaşeksi, 7'sinde yoğun sigara kullanımı, 12'sinde radyolojik lezyonların yaygın olduğu, 5'inde lökositoz, 2'sinde lökopeni, 8'inde anemi olduğunu belirledik. Bu hastalarımızın prognostik nutrisyonel indeksleri iyileşmiş tüberkülozlu hastalara göre anlamlı olarak düşüktü (p=0,025). Sonuç olarak, son 23 yıldır akciğer tüberkülozundan ölüm oranı hastanemizde değişmemiştir. Genç erişkin yaş grubunda ölüme neden olan bir hastalık olarak akciğer tüberkülozunun ikibinli yıllarda da ülkemizin önemli sağlık sorunlarından birisi olarak devam edeceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, ölüm


Zafer KARTALOĞLU, Ahmet İLVAN, Erol KILIÇ, Oğuzhan OKUTAN, Kamil CERRAHOĞLU, Faruk ÇİFTÇİ. Analysis of patients who died from pulmonary tuberculosis in our hospital between 1977-1999. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(3): 85-90

Corresponding Author: Zafer KARTALOĞLU


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale