Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Congenital bronchial atresia: A case report [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 209-213

Congenital bronchial atresia: A case report

Ebru Şengül Parlak1, Ayşegül Karalezli1, Mükremin Er1, Selda Kaya1, İzzet Selçuk Parlak2, Hatice Canan Hasanoğlu1
1Ankara Ataturk Educational And Resaarch Hospital, Clinic Of Pulmonology, Ankara
2Ankara Numune Educational And Resaarch Hospital, 2nd Clinic Of Radiology, Ankara

Congenital bronchial atresia is a rare disease. Hilar mass lesions and increased aeration are seen in peripheral lung segments on chest x-ray. Fifty years old male patient was admitted to our clinic with dyspnea. He was a seed cleaning worker who had an asthma history for 15 years. In physical examination there was volume loss in right hemithorax. The respiratory sounds were diminished in both lung, but markedly in right. The expirium was prolonged and forcefull. In chest x-ray there
was irregular opacity in right lower zone. Thoracic computed tomography (CT) revealed bullous formations and a 4.5x3 cm sized solid mass in right lung’s lower lobe which is characteristic for bronchial atresia. In bronchoscopy we found narrowed segmental orifice in right middle and lower lobe. The patient was diagnosed as congenital bronchial atresia. As it can be radiologically confused with mass lesions, we present this case with the review of literature.Thoracic CT reveals
mass lesion accompanied by peripheral increase in aeration and bulla formation typically in bronchial atresia. So diagnosis can be done by clinical, bronchoscopic and thoracic CT findings without invasive procedures.

Keywords: bronchial atresia, congenital abnormalities of lung, pneumonia


Konjenital bronşiyal atrezili bir olgu

Ebru Şengül Parlak1, Ayşegül Karalezli1, Mükremin Er1, Selda Kaya1, İzzet Selçuk Parlak2, Hatice Canan Hasanoğlu1
1Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Radyoloji Kliniği, Ankara

Konjenital bronşiyal atrezi nadir görülen bir durumdur. Radyolojik olarak genellikle hiler kitle lezyonu ve periferal akciğer alanında havalanma artışı şeklinde görülür. Nefes darlığıyla başvuran 50 yaşındaki erkek hastanın özgeçmişinde 15 yıldır olan astım hikayesi mevcuttu. Tohum temizleme işçiliği yapıyordu. Fizik muayenesinde inspeksiyonda sağ hemitoraksta hacim kaybı mevcuttu, dinlemekle solunum sesleri sağ hemitoraksta daha belirgin olmak üzere bilateral azalmıştı, ekspiryum uzun ve zorluydu. Hastanın çekilen akciğer grafisinde sağ alt zonda düzensiz konturlu dansite artımı mevcuttu. Toraks tomografisinde (BT) tipik olarak sağ akciğer alt lob anterior ve lateral bazal segmentlerde büllöz oluşumlar, sağ alt lob medial ve posterior bazal segment lokalizasyonunda 4.5x3 cm buyutunda solid kitle lezyonu izlendi. Bronkoskopide sağ akciğer orta ve alt lobda anatomik yapıya uygun olmayan daralmış segment orifisleri mevcuttu. Hastamıza mevcut bulgular ışığında konjenital bronşiyal atrezi tanısı konuldu. Radyolojik olarak kitle ile karışabilmesi nedeniyle bu olgu ilgili literatür taranarak sunuldu. Toraks BT incelemesinde kitle görünümünde olan ancak beraberinde periferal akciğerde havalanma artışı ve bül görünümü olan bronşiyal atreziye klinik, bronkoskopik ve toraks tomografik bulgular ile tanı konulabilir ve gereksiz invazif girişimlerden kaçınılmış olur.

Anahtar Kelimeler: akciğerin konjenital anomalileri, bronşiyal atrezi, pnömoni


Ebru Şengül Parlak, Ayşegül Karalezli, Mükremin Er, Selda Kaya, İzzet Selçuk Parlak, Hatice Canan Hasanoğlu. Congenital bronchial atresia: A case report. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(3): 209-213

Corresponding Author: Ebru Şengül Parlak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Quick Search




 




















 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale